Kulttuurien koulu -täydennyskoulutukset

05.10.2021 - 16.12.2021

Kulttuurien koulu on syksyllä 2021 alkava maksuton täydennyskoulutussarja yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opettajille. Koulutussarjan päätteeksi opettajien ymmärrys saamelais- sekä romanikulttuurien erityispiirteistä kasvaa. Koulutuksessa opettaja kokeilee menetelmiä oman ryhmänsä kanssa ja saa valmiuksia saamelais- ja romaninuorten kohtaamiseen sekä nuoren kulttuurisen identiteetin tukemiseen.

Ensimmäinen koulutussarja: ti 5.10., ke 27.10. ja to 18.11.
Toinen koulutussarja: ti 2.11., ke 24.11. ja to 16.12.

Koulutukset järjestävät Saamelaiskäräjät, Suomen Romaniyhdistys ja Nuorten Akatemia.