Mystinen luonto – ympäristökasvatusta myyttien ja kuvataiteen avulla -koulutukset

23.09.2021 - 19.10.2021

Dialogitaitajat -logo.

Koulutuksessa tarkastellaan myyttien ja kuvataiteen mahdollisuuksia transformatiivisen ympäristökasvatuksen toteuttamisessa. Oppijan henkilökohtaisen katsomuksellisen ulottuvuuden sekä elämänhistorian huomioiminen on välttämätöntä kestävän ajattelun ja kehityksen rakentamisessa, mutta pedagogisesti tämä on usein haastavaa. Koulutuksessa pohditaan, miten myyttiset kertomukset tarjoavat mahdollisuuden kehittää mielikuvitusta ja luovaa ajattelua sekä tarkastella omaa luontosuhdetta erilaisista näkökulmista käsin. Myytit tarjoavat myös malleja dialogiin luonnon kanssa. Kuvataiteen lähestymistavat mahdollistavat oman luontosuhteen kokemuksellisen tutkimisen.

Koulutukset järjestetään verkossa:
  • To 23.9. 2021 klo 12.30-16.00
  • Ti 5.10. 2021 klo 12.30-16.00
  • Ti 19.10. 2021 klo 12.30-16.00

Koulutus on osallistujille maksuton. Koulutuksesta ei tehdä tallennetta.

Koulutus järjestetään yhteistyössä Uskonnonopetus.fi:n, Etelä-Suomen aluehallintoviraston, Kuvataideopettajat KUVIS ry:n ja Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n kanssa.