We­bi­naa­re­ja kult­tuu­ri-, kat­so­mus- ja kie­li­tie­toi­sis­ta lä­hes­ty­mis­ta­vois­ta eri ai­nei­den ope­tuk­seen ja kou­lu­yh­tei­sön ke­hit­tä­mi­seen

31.03.2021 - 21.04.2021

Tervetuloa mukaan maksuttomiin ja kaikkien oppiaineiden opettajille sekä rehtoreille ja oppikirjailijoille suunnattuihin webinaareihimme, joissa keskustelemme kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuuden huomioimisesta opetus- ja arviointimateriaaleissa, opetuksessa ja kouluyhteisön kehittämisessä.

Webinaareissa tarkastelemme kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisuutta (kukaki-tietoisuutta) eri näkökulmista sekä tutkimustiedon että konkreettisten esimerkkien kautta. Osallistujat saavat vinkkejä kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisten opetusmateriaalien laadintaan ja arviointiin sekä pääsevät keskustelemaan muiden osallistujien ja kouluttajiemme kanssa.

Webinaarit järjestää Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA, ja ne pohjautuvat Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -arviointi- ja tutkimushankkeessa 4.3.2021 julkaistuihin tutkimustuloksiin ja suosituksiin.