Dialogitaitajat -kampanja auttaa kasvattajia tukemaan lasten ja nuorten dialogitaitoja sekä kulttuurista ja katsomuksellista osaamista. Hankkeessa tuotetaan materiaalia ja koulutuksia.  

Löydät Dialogitaitajien elokuussa 2021 julkaistut verkkosivut osoitteesta www.dialogitaitajat.fi.

Kampanja

  • korostaa kulttuurista ja katsomuksellista osaamista sekä rakentaa valmiuksia ehkäistä polarisaatiota tukemalla dialogitaitojen oppimista
  • tarjoaa välineitä erilaisten oppimisen ja ilmaisun tapojen ohjaamiseen 
  • edistää kulttuurien ja katsomusten myönteistä näkymistä kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksissa
  • käyttää menetelminään esimerkiksi taidekasvatusta

Kampanjan pilottivaiheessa 2021-2022 tuotetaan materiaalia, koulutusta ja valmis toimintamalli yhteistyöverkostoineen. Tuotettua pedagogista aineistoa päivitetään vuosittain yhteisymmärrysviikon teeman mukaisesti.

Hanke tuotetaan yhteistyössä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Kampanja on uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamaton ja edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kampanja edistää opetussuunnitelman laaja-alaista osaamista, kuten oppimaan oppimista ja ajattelun taitoja, kulttuurista monilukutaitoa sekä oppiainerajat ylittävää oppimista.

Oletteko kiinnostuneita liittymään kampanjan verkostoon?

Kampanjan pilottivaiheessa kootaan toteuttajatahojen sekä rahoittajien lisäksi laajempi yhteistyöverkosto tukemaan kampanjaa ja sen materiaalien kehitystä. On erityisen tärkeää, että hankkeessa pääsevät näkyviin mahdollisimman monet näkökulmat ja taustat. Kiinnostuitteko? Löydätte yhteystietomme sivun lopusta!

Hanke tuotetaan yhteistyössä Seurakuntaopiston, Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seuran ja Kuvataideopettajat KUVIS ry kanssa ja sitä rahoittavat Kirkkohallitus ja Seurakuntaopisto. 

Lisätiedot:

Emma Palojärvi, hankekoordinaattori / Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry 
toimisto@kulttuurifoorumi.fi / 044 979 2564 (ma-ke)

Marja Laine, toiminnanjohtaja / Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry
marja.laine@kulttuurifoorumi.fi / 040  826 7777

Raili Keränen-Pantsu, kouluttaja / Uskonnonopetus.fi
raili.keranen-pantsu@seurakuntaopisto.fi / 040 575 8061