Hankkeessa syvennetään Juhlakalenteri -verkkopalvelua (suomeksi www.juhlakalenteri.fi/ ruotsiksi www.festkalender.fi) sisältämään konkreettista sisältöä kasvattajien tukemiseksi.

Hankkeella edistetään aineettoman kulttuuriperinnön suojelua ja vaalimista sekä siirtämistä ja välittämistä kehittämällä edelleen moninaisen juhlaperinteen huomioivaa verkkopalvelua. Palvelun avulla lisätään tietoisuutta juhlaperinteen merkityksestä, välitetään tietoa moninaisista perinteistä sekä parannetaan tiedonsaantia liittyen moninaiseen juhlaperinteeseen.

Hanke on yhteisölähtöinen. Hankkeessa huomioidaan juhlaperinteiden moninaisuus sekä Suomen vähemmistöt ja alkuperäiskansat. Pelkän juhlaperinteisiin liittyvän tiedon välittämisen sijaan annetaan eri toimijoille tilaa tulla kuulluksi janäkyväksi omalla äänellä.

Hanke on yhteistyöhanke Ad Astra yhdistyksen kanssa ja palvelu uudelleenjulkaistaan kevään 2020 aikana.

Hanketta rahoittaa Museovirasto.

Hankken pedagogisesta sisällönkehittämisestä vastaavat FOKUS ry:n kasvatustyöryhmä sekä sisällöntuottajat Vesa Soikkeli ja Saara Mäkelä.

Yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja Marja Laine, marja.laine@kulttuurifoorumi.fi