Hankkeessa tuotetaan Juhlakaruselli-työkalu päiväkodeille ja kouluille, joka pohjautuu kestävän kehityksen ja aineettoman kulttuuriperinnön yhdistävään kompassiin.

Karuselli tuo uuden, pedagogisesti perustellun työkalun aineettoman kulttuuriperinnön käsittelyyn. Karusellin vahvuutena on keskustelun herättäminen ja pedagogisesti relevanttien seikkojen nostaminen keskusteluun. Tavoitteena on antaa uusia välineitä käsitellä aineetonta perintöä ja omaa identiteettiprosessia.

Karusellin avulla ja yhdessä juhlimalla aineeton kulttuuriperintö välittyy ja saa näkyvyyttä. Samalla edistetään yhteisöllisyyttä ja kaikkien kansalaisten kulttuuristen oikeuksien toteutumista sekä tasapainoisen kulttuuri-identiteetin tukemista. Moninaisten juhlakulttuureiden sekä dialogitaitojen huomioiminen kasvatuksessa tekee koulu- ja päiväkotikulttuurista inklusiivisemman ja demokraattisemman. Moninaisten juhlien kautta saamme myös yhteiskuntaamme moninaisia representaatioita lapsille ja nuorille.

Juhlakarusellin koulutus järjestettiin maanantaina 25.1. Zoomin välityksellä. Koulutuksen videotallenteet julkaistaan helmikuun aikana.

Hanketta rahoittaa Museovirasto. Hankkeen työryhmässä ovat mukana Ira Vihreälehto Suomen Kulttuuriperintökasvatuksen seura ry:stä, Antti Huntus Taiteen edistämiskeskus TAIKE:sta sekä Ilkka Tahvanainen Kirkkohallituksesta.

Yhteystiedot: toiminnanjohtaja Marja Laine, marja.laine@kulttuurifoorumi.fi