Kohti kulttuuri- ja katsomusreflektiivistä opetusta ja ohjausta. Tapauskeskustelun ohjaajan opas ja lisämateriaali on julkaistu!

Kohti kulttuuri- ja katsomusreflektiivistä opetusta ja ohjausta. Tapauskeskustelun ohjaajan opas ja lisämateriaali -julkaisu on saatavilla verkossa osoitteessa https://helda.helsinki.fi/handle/10138/308971.

Oppaan avulla voi järjestää opettajan kulttuuri- ja katsomusreflektiivisyyttä edistäviä tapauskeskustelutyöpajoja. Opas sisältää menetelmän taustan, tavoitteet, ohjeet, monistepohjan ja kaksi esimerkkitapausta, joita voi käyttää keskusteluissa. Lisäksi oppaassa on lyhyitä artikkeleita kulttuurisesti ja katsomuksellisesti reflektiivisestä opetuksesta ja siihen liittyvistä tutkimustuloksista.

Oppaan julkaissut Kulttuuri- ja katsomussensitiivistä opetusta ja ohjausta kehittämässä (KuKaS) on Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoituksella vuosina 2017–2019 toiminut opettajankoulutuksen kehittämishanke. Hankkeen toteutti Helsingin yliopiston teologinen tiedekunta yhteistyössä Helsingin yliopiston kasvatustieteiden osaston ja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen kanssa.