Kaikki materiaalit

Kieli- ja kulttuuritietoinen opetus

Ota käyttöön kieli- ja kulttuuritietoiset kuvakortit tai tutustu kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen käytänteisiin DivEdin sivuilla.

Avaa materiaalin sivu

DivED on kieli- ja kulttuuritietoisen opettajuuden ja opettajankoulutuksen edistämisen hanke, jonka verkkosivut on suunnattu opettajille, varhaiskasvattajille ja opettajankouluttajille. DivEDin sivuilla on tietoa, käytänteitä ja materiaalia kieli- ja kulttuuritietoisesta opetuksesta. Ota käyttöön esimerkiksi kieli- ja kulttuuritietoiset kuvakortit tai tutustu kieli- ja kulttuuritietoisen varhaiskasvatuksen käytänteisiin.

Julkaisija: DivED