Kaikki materiaalit

Kokemuksia kouluista ja työkaluja kulttuuri- ja katsomustietoiseen dialogiin

Tutustu uuteen kasvattajille suunnattuun videomateriaaliin!

Saamelaisaktivisti Mihku Ilmára Mika Petra puhuu dialogisuudesta ja lapsen identiteetin kehittymisestä formaalin kasvatuksen kentällä saamelaiskulttuurin näkökulmasta. Opettaja Sari Sorsa kommentoi!

Dialogisuus ja lapsen identiteetin kehittyminen – saamelaiskulttuuri formaalin kasvatuksen kentällä, saamelaisaktivisti Mihku Ilmára Mika Petra.

Mihku Ilmára Mika Petran videolla esittämät kysymykset:

  • Miten voitaisiin edistää sitä, että kasvatusalalla näiden omien sokeiden kohtien huomaaminen voisi johtaa myös ymmärryksen hakemiseen ja löytämiseen?
  • Miten kasvatusalalla voitaisiin purkaa auki ennakkoluuloja ja mielikuvia vähemmistöistä ja toisaalta myös saada ihmisiä näkemään, milloin he itse vahvistavat ja tukevat rasismia oppilasta kohtaan?
  • Miten voitaisiin edistää sellaista ”nothing about us without us” -periaatetta ilman, että saamelainen tai muu vähemmistöön kuuluva joutuu toimimaan luokkansa opettajana?
  • Miten voitaisiin purkaa kasvatustyössä syntyvää painetta vähemmistöön kuuluvan identiteettiä kohtaan ja miltä se inklusiivisuustyö voisi tulevaisuudessa näyttää?

Opettajan kommenttipuheenvuoro, opettaja Sari Sorsa.

Kysymyksiä kasvattajille pohdittavaksi

  • Miten omassa koulussasi tai kasvatusyksikössäsi suhtaudutaan erilaisuuteen? Tunnistatko, että toimintaympäristö olisi kategorisoitavissa integroivaan, assimiloivaan ja olettavaan ympäristöön?
  • Mitä toimintayksikössäsi tehdään inklusiivisuuden edistämiseksi? Entä mitä voitaisiin tehdä?
  • Pohdi omaa toimintaasi kasvattajana ja kouluttajana. Mitkä asiat ovat sokeita pisteitä työssäsi, asioita, joista voisit oppia lisää? On tärkeää muistaa, että kukaan ei ole täydellinen, mutta voimme aina pyrkiä olemaan parempia ja oppia asioista lisää. Omien virheiden ja puutteiden myöntäminen ei ole itsessään heikkoutta, vaan kasvun hetkiä.
  • Mitä Petran ja Sarin antamia asioita voisit lähteä ajamaan toimintayksikössäsi eteenpäin?
  • Onko sinulla antaa vinkkejä siitä, miten inklusiivisuutta voitaisiin edistää koulutus- ja kasvatusyksiköissä?

Tämä materiaali on tuotettu monen tahon yhteistyönä.

The content of this publication is the sole responsibility of Forum for Culture and Religion FOKUS and does not necessarily reflect the position of the Anna Lindh Foundation, the European Union or the Member States.