Kaikki materiaalit

Kulttuurisen moninaisuuden päivä 21.5.

Maailmankoulu on koonnut materiaalivinkkejä 21.5. vietettävän kulttuurisen moninaisuuden päivän viettoon päiväkodeissa ja kouluissa.

Avaa materiaalin sivu

YK on julistanut 21.5. kansainväliseksi kulttuurien moninaisuuden päiväksi, jonka tarkoituksena on vuosittain muistuttaa ja edistää moninaisuuden arvostusta ympäri maailmaa. Kulttuurit muuttuvat jatkuvasti vuorovaikutuksessa toistensa kanssa: mikään kulttuuri ei ole suljettu ja homogeeninen. Kulttuurien moninaisuutta käsitellessä on tärkeää muistaa, että kulttuurinen rikkaus tarkoittaa myös moninaisuutta kulttuurien sisällä sekä erilaisia vähemmistöjä. Maailmankoulun kokoaman materiaalin avulla voi tutustua oman päiväkoti- tai kouluryhmän kulttuuriseen rikkauteen. Sivuilla on opetusvinkkejä niin varhaiskasvatukseen ja alakouluun sekä yläkouluun ja toiselle asteelle.

Julkaisija: Maailmankoulu