Kaikki materiaalit

Perus- ja ihmisoikeudet opetus- ja kasvatusalalla: Oikeudellinen ja pedagoginen opas alan opiskelijoille ja asiantuntijoille

Mitä perus- ja ihmisoikeudet tarkoittavat kasvatusinstituutioiden arjessa? Tutustu oikeudelliseen ja pedagogiseen oppaaseen perus- ja ihmisoikeuksista opetus- ja kasvatusalalla. Opas on julkaistu keväällä 2020.

Avaa materiaalin sivu

Perus- ja ihmisoikeudet opetus- ja kasvatusalalla: Oikeudellinen ja pedagoginen opas alan opiskelijoille ja asiantuntijoille -julkaisusta saat yleiskuvan siitä, millaisia arjen haasteita ja oikeudellisia ongelmia tyypillisiin opetustoimesta tehtyihin kanteluihin liittyy, ja millaisia ratkaisuja eduskunnan oikeusasiamies on niihin antanut. Oppaasta hyötyvät kaikki opetus- ja kasvatusalan toimijat, mutta erityisesti opettajaksi opiskelevat, opettajankouluttajat, opettajana toimivat, rehtorit ja sivistystoimenjohtajat. Opas sai alkunsa opettajaksi opiskelevien innostuneesta palautteesta, kun vuonna 2019 toteutetulla demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen erikoiskurssilla oppimateriaalina käytettiin oikeusasiamiehen opetustoimea koskevia ratkaisuja.

Keväällä 2020 julkaistu opas tarkastelee arjen haasteita ja niitä koskevaa oikeudellista säätelyä. Oppaan kymmenen teemaa ovat: turvallinen opiskeluympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, oppilashuolto, oppimisen tuki ja erityisen tuen järjestäminen, vammaisia lapsia ja nuoria koskevat erityiskysymykset, uskonto ja katsomukset, työrauha, sananvapaus, hyvä hallinto ja päätöksenteko, koulukuljetukset sekä kodin ja koulun yhteistyö. Oppaassa esitellyt ratkaisut koskevat opettajien ja rehtoreiden lisäksi opetus- ja sivistystoimen johtajien toimintaa. Tilanteissa tarkastellaan myös esimerkiksi lasten, nuorten ja huoltajien näkökulmia.

Materiaali on tuotettu yhteistyössä Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kanssa, osana Ihmisoikeudet, demokratia, arvot ja dialogi kasvatuksessa -projektia 2018-2020.

Julkaisija: Kasvatustieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto