Kaikki materiaalit

Pieni opas ympäristöahdistukseen

Pieni opas ympäristöahdistukseen antaa eväitä̈ ympäristöahdistuksen ymmärtämiseen ja käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa!

Avaa materiaalin sivu

Pieni opas ympäristöahdistukseen antaa eväitä̈ ympäristöahdistuksen ymmärtämiseen ja käsittelyyn lasten ja nuorten kanssa. Ajatuksia herättävä, käytännönläheinen opas on suunnattu varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajille ja kasvattajille. 

Opas sisältää̈ keskeisimmät taustatiedot ympäristöahdistuksesta helppolukuisessa muodossa, seitsemän toimivaksi havaittua harjoitusta sekä̈ linkkejä̈ lisätiedon lähteille.

Julkaisija: Ympäristökasvatusjärjestö FEE Suomi