Kaikki materiaalit

Pyhiinvaellusmateriaalia varhaiskasvattajille

Materiaali kannustaa lapsia ja aikuisia yhdessä ihmettelemään luontoa ja lähestymään uteliaasti pyhää!

Avaa materiaalin sivu
Kirjan kansi. Kasvillisuutta ja kirjan nimi ja muut tiedot.

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ja Pyhiinvaellus Suomen tuottaman materiaalin tarkoituksena on kannustaa lapsia ja aikuisia yhdessä ihmettelemään luontoa ja lähestymään uteliaasti pyhää sekä toteuttamaan lähiluontoon eri tehtävien avulla hiljaisuuden polku.

Sisällössä on huomioitu katsomuskasvatuksen periaatteet eli menetelmien lähtökohtana on edistää suvaitsevaisuutta ja moniarvoisuutta sekä taata erilaisten katsomusten yhdenvertaisuus.

Materiaalin avulla vahvistetaan kokonaisvaltaista käsitystä ihmisyydestä, johon liittyvät fyysisten, psyykkisen ja sosiaalisten tekijöiden lisäksi olennaisesti myös hengelliset ja henkiset ulottuvuudet.

Materiaali on työstetty varhaiskasvatuksen käyttöön ja sitä voivat hyödyntää niin kirkon, kaupungin kuin perheidenkin kasvattajat. 

Julkaisija: Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Pyhiinvaellus Suomi