Kaikki materiaalit

Saamen kielet ja kulttuurit tutuksi mediakasvatuksen menetelmin

Kuinka mediakasvatus voi tukea saamen kieliin ja kulttuuriin perehtymistä? Ota siitä selvää Mediataitokoulun julkaiseman varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen soveltuvan materiaalin avulla!

Avaa materiaalin sivu

Saamen kielet ja kulttuurit tutuksi mediakasvatuksen menetelmin -tehtävissä mediaa hyödynnetään saamen kielen ja kulttuurin tukemisessa ja vahvistamisessa. Tehtävien avulla voidaan tukea lasten medianlukutaitoa, sillä materiaalit sisältävät myös lasten omaa mediatuottamista tai mediatekstien käsittelyä. Media on sekä oppimisen väline että oppimisen kohde. Tehtävissä on muun muassa poromerkkejä opettava kirjanen ja muistipeli, ohjeistus monimediaisten, kuvaa, ääntä, tekstiä ja videota sisältävien sanakirjojen tekemiseen sekä Saamelaisalueen maantiedettä käsittelevä toiminnallinen lautapeli. Materiaalin ovat tuottaneet Saamenkielisen lastentarhanopettajakoulutuksen opiskelijat vuoden 2018 Mediataitoviikolle.

Julkaisija: Mediataitokoulu