Kaikki materiaalit

Sukellus saamelaiskulttuuriin -digipeli

Sukellus saamelaiskulttuuriin -digipeli tutustuttaa nuoret saamelaisuuteen niin historian kuin nykypäivän ilmiöiden ja henkilöiden kautta.

Avaa materiaalin sivu

Sukellus saamelaiskulttuuriin -digipelin pelitehtävät käsittelevät muun muassa saamen kieliä, elinkeinoja, saamenpukua sekä kulttuurista omimista.

Yläkouluille ja toisen asteen oppilaitoksille suunniteltu peli toimii Seppo-alustalla. Oppilaat pelaavat peliä omilla tableteilla, mobiililaitteillaan tai tietokoneilla. Peliohjaajana toimii opettaja tai ohjaaja. Nuorten Akatemian mobiilipelit ovat oppilaitoksille ja muille nuorten ryhmille täysin maksuttomia ja toimivat myös ilman tilaajan omaa Seppo-lisenssiä. Maksuton peli tilataan Nuorten Akatemiasta. Nuorten Akatemia on kehittänyt pelin yhdessä Saamelaiskäräjien nuorisoneuvoston kanssa, ja se on toteutettu opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.

Julkaisija: Nuorten Akatemia