Kaikki materiaalit

Toppbetyg

Varje barn är lika värdefullt. Varje barns rättigheter är värda en tia. UNICEFS Toppbetyg påminner eleverna om varje barns lika värde och fungerar samtidigt som en repetition om vad barnets rättigheter handlar om.

Avaa materiaalin sivu

Eleven som får betyget får enbart tior, bland annat för sitt människovärde och sin personlighet samt för vikten av sin okränkbarhet, rätten att få lära sig och sitt välbefinnande. På betygets baksida finns en sammanfattning över vad barnets rättigheter betyder för skoleleven. Ladda ner UNICEFS Toppbetyget!

Förlag: Finlands UNICEF rf