Hankkeen tavoitteena on tuoda esiin sitä, kuinka luovuuden kautta voidaan tuoda esiin moninaisuutta ja kuinka se voi toimia nuorille voimavarana. Hankkeessa tuotetaan videokampanja, pedagoginen materiaali ja tietoa tukitahoista.

Luova työ voi olla nuorille yksi väylä purkaa omia ajatuksiaan ja toimia voimavarana hankalien asioiden käsittelyssä. Hankkeessa tutustutaan luovalla alalla toimiviin vähemmistötaustaisiin nuoriin ja siihen, millainen merkitys moninaisuudella ja luovuudella on ollut oman polun löytymiseen. Kokemusesimerkkien ja ilmaisukanavien mahdollisuuksien lisäksi hanke tarjoaa tietoa eri kanavista, joista saada apua esimerkiksi kriisin äärellä ja lisätukea hankalien asioiden käsittelyyn. Hankkeessa tuotetaan myös pedagoginen aineisto.

Hanke on osa Vikesin Suomessa koordinoimaa Olen eurooppalainen -hanketta. Olen eurooppalainen -hanke on kahdeksassa maassa toteutettava globaalikasvatushanke, jota rahoittaa Euroopan komissio.

Hanketta rahoittaa Vikes. Hankkeen toteuttaa Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry.

Hankkeen tulokset julkaistaan keväällä 2022.

Lisätietoja: Emma Palojärvi, hankekoordinaattori / toimisto@kulttuurifoorumi.fi