Vastaa Dialogitaitajien pilottikauden loppukyselyyn!

Auta meitä kehittämään Dialogitaitajat -kampanjaa vastaamalla kampanjaa koskevaan kyselyyn. Vastauksia tullaa hyödyntämään kampanjan pilottikauden loppuarviointiin sekä kampanjan kehittämiseen. Kampanja jatkuu pilottikauden jälkeen vuosittain!

Kyselyyn vastaamiseen menee n. 5 minuttia ja ja vastaaminen on anonyymia. Viimeinen vastaamispäivä on 17.3.!