Millaisin ajatuksin olet lähtenyt vetämään yhteisymmärrysviikon Uskontojen ja katsomusten yhteistyön ryhmää?

Hyvä dialogi, rakentava yhteistyö ja ennen kaikkea yhteiseen hyvään tähtäävä päätöksenteko ja toiminta ovat ajatuksia, joiden pohjalta haluan tehdä tätä luottamustyötä. Onneksi yhteistyön ryhmän jäsenet aidoilla hyvää tahtovilla asenteillaan sekä asiantuntemuksillaan ovat mukanani ja tukenani kokoajan.

Miksi Suomen bahá’í-yhteisö on halunnut lähteä mukaan viikon viettoon?

Bahá’í-yhteisön halukkuus lähteä mukaan yhteisymmärrysviikon viettoon pohjautuu bahá’í-uskon perusopetukseen, joka on ihmiskunnan ykseys. Bahá’u’lláh sanoo: ”Te elätte yhdessä maailmassa ja olette luodut yhden tahdon toiminnasta.” ”Seurustelkaa kaikkien uskontojen seuraajien kanssa ystävyyden ja toveruuden hengessä.”  ”Maapallo on vain yksi maa ja ihmiskunta sen kansalaiset.” 

Näihin pohjautuen kaikilla tavoilla bahá’í-yhteisö pyrkii edistämään uskontojen ja katsomusten välistä dialogia, vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Yhteisymmärrysviikko on mm. yksi mahdollisuus tehdä yhteistyötä sekä kutsua muita ihmisiä mukaan.

Miten viikon vuositeemaan, ”Enemmän kuin rinnakkaiseloa”, vuodelle 2024 päädyttiin? Miksi teema on tärkeä juuri tässä ajassa?

Pitkään olemme pohtineet sitä, että eri uskontojen ja katsomusten seuraajien aito yhteistyö on aika vähäistä. On enemmän rinnakkaiseloa kuin yhteiseloa. 

Nähtiin tärkeäksi, että tästä pitäisi päästä eteenpäin. Eri ryhmien tulisi enemmän lähestyä toisiaan, avoimesti tutustua ja perehtyä toistensa näkemyksiin ja ajatuksiin, löytää yhteisiä tärkeitä arvoja, joiden pohjalta voisivat aidosti ja konkreettisesti tehdä yhteistyötä. Loppujen lopuksi kaikki haluamme kuitenkin rauhaa sekä henkistä ja fyysistä hyvinvointia. 

Tämän ajan yhteiskunnalliset, poliittiset ja ympäristöä koskevat ilmiöt osoittavat, että yksilökeskeisyys, oman edun tavoittelu, vallan käyttö, vastakkainasettelu, kilpailuhenki ja materialismi ovat vallitsevia arvoja. Ei ole ihmettä, että maailma on koettelemusten ja raskaiden vaikeuksien kourissa.

Sen sijaan tarvitaan sellaisia tärkeitä arvoja kuten ihmisyyden ja yhdenvertaisuuden kunnioittaminen, yhteiseen hyvään tähtääminen niin päätöksenteossa kuin toiminnassa, palveluhenki ja aito yhteistyön halu. 

Tämän takia viikon teemaksi valittiin ”Enemmän kuin rinnakkaiseloa”, toivoen, että se olisi keskustelun, pohdinnan ja rakentavan toiminnan aloitteena.

Millaisia terveisiä tai vinkkejä haluaisit lähettää niille, jotka miettivät viikon viettoon osallistumista?

Joka ikinen ihminen tai yhteisö voi omalla tavallaan osallistua vaikkapa hyvinkin pienillä ponnistuksilla. Muun muassa voisi järjestää seuraavanlaisia tapahtumia, joita voi toteuttaa yksin tai yhdessä muiden paikallistoimijoiden kanssa: yhdessäoloa esim. teemakeskustelujen merkeissä, talkoot, yhteisymmärrystä liikkuen, yhteisymmärrystä taiteen keinoin, koulutuksia, luentoja, paneelikeskusteluja, yhteisymmärrystä virtuaalisin keinoin, vaikuttaminen,

Hyvät ihmiset! Tervetuloa, tulkaa mukaan!

Lämpimin terveisin, Melody