Dialogitaitajat -kampanja kouluille ja varhaiskasvatukseen alkaa!

Dialogitaitajat -kampanja auttaa kasvattajia tukemaan lasten ja nuorten dialogitaitoja sekä kulttuurista ja katsomuksellista osaamista. Hankkeessa tuotetaan materiaalia ja koulutuksia. 

Tutustu Dialogitaitajien elokuussa 2021 julkaistuihin verkkosivuihin osoitteessa www.dialogitaitajat.fi.

Kampanja

  • korostaa kulttuurista ja katsomuksellista osaamista sekä rakentaa valmiuksia ehkäistä polarisaatiota tukemalla dialogitaitojen oppimista
  • tarjoaa välineitä erilaisten oppimisen ja ilmaisun tapojen ohjaamiseen 
  • edistää kulttuurien ja katsomusten myönteistä näkymistä kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksissa
  • käyttää menetelminään esimerkiksi taidekasvatusta

Kampanjan pilottivaiheessa 2021-2022 tuotetaan materiaalia, koulutusta ja valmis toimintamalli yhteistyöverkostoineen. Tuotettua pedagogista aineistoa päivitetään vuosittain yhteisymmärrysviikon teeman mukaisesti.

Hanke tuotetaan yhteistyössä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa. Kampanja on uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamaton ja edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kampanja edistää opetussuunnitelman laaja-alaista osaamista, kuten oppimaan oppimista ja ajattelun taitoja, kulttuurista monilukutaitoa sekä oppiainerajat ylittävää oppimista.