Dialogitaitajat -kampanjan yhteistyöverkostoon?

Oletteko kiinnostuneita liittymään kampanjan verkostoon?

Kampanjan pilottivaiheessa kootaan toteuttajatahojen sekä rahoittajien lisäksi laajempi yhteistyöverkosto tukemaan kampanjaa ja sen materiaalien kehitystä. On erityisen tärkeää, että hankkeessa pääsevät näkyviin mahdollisimman monet näkökulmat ja taustat.

Dialogitaitajat -kampanja auttaa kasvattajia tukemaan lasten ja nuorten dialogitaitoja. Hankkeessa tuotetaan materiaalia ja koulutuksia.  

Kampanja

  • korostaa kulttuurista ja katsomuksellista osaamista sekä rakentaa valmiuksia ehkäistä polarisaatiota tukemalla dialogitaitojen oppimista
  • tarjoaa välineitä erilaisten oppimisen ja ilmaisun tapojen ohjaamiseen 
  • edistää kulttuurien ja katsomusten myönteistä näkymistä kouluissa ja päiväkodeissa
  • käyttää menetelminään esimerkiksi taidekasvatusta

Kampanjan pilottivaiheessa 2021-2022 tuotetaan materiaalia, koulutusta ja valmis toimintamalli yhteistyöverkostoineen. Tuotettua pedagogista aineistoa päivitetään vuosittain yhteisymmärrysviikon teeman mukaisesti.

Hanke tuotetaan yhteistyössä koulujen ja päiväkotien kanssa. Kampanja on katsomuksellisesti sitouttamaton ja edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kampanja edistää opetussuunnitelman laaja-alaista osaamista, kuten oppimaan oppimista ja ajattelun taitoja, kulttuurista monilukutaitoa sekä oppiainerajat ylittävää oppimista.

Kiinnostuitteko? Ota yhteyttä:

Emma Palojärvi, hankekoordinaattori / Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry 
toimisto@kulttuurifoorumi.fi / 044 979 2564 (ma-ke)