Asiantuntijan vierailu – koulut ja oppilaitokset

1. Kartoitetaan aihepiirin kannalta kiinnostavia toimijoita

2. Otetaan yhteyttä kyseiseen yhteisöön ja kerrotaan ainakin seuraavat asia:

  • Millaiselle kohderyhmälle vierailua suunnitellaan?
  • Mistä teemasta koulussa ollaan kiinnostuneita
  • Millaisin toivein asiantuntijan vierailua toivottaisiin?

→ Yhteisö osaa yleensä antaa sopivien henkilöiden yhteystietoja.

3. Sopikaa vierailijan kanssa seuraavat asiat:

 • Mitä vierailulta toivotaan?
 • Mikä on kohderyhmä
 • Mistä teemasta ollaan erityisen kiinnostuneita
 • Mitkä ovat koulun toimintaa ohjaavat periaatteet?
 • On tärkeää kuunnella myös, mitä vierailija itse pitää tärkeänä teeman kannalta ja antaa hänen tuoda kokemuksensa ja näkökulmansa esiin, näistä voi nousta jotain sellaista, jota alunperin ei olisi osannut ajatellakaan.

1. Perehdytään aihepiiriin tutustumalla esim.

  • kirjallisiin lähteisiin
  • kuvalähteisiin
  • ajankohtaisiin teemoihin mediassa
  • eri oppiaineiden näkökulmasta

2. Kerätään oppilailta heitä kiinnostavia aihepiirejä ja kysymyksiä

3. Mahdollisuuksien mukaan lähetetään kysymykset etukäteen vierailijalle

4. Varmistetaan, että vierailija tietää mihin hän on tulossa (vierailun tavoite, yhteisesti sovitut käytänteet) ja että tilasta löytyy vierailijan kaikki tarvitsema (esim. videotykki tai tietokone)

→ Muistakaa sopia tapaamispaikka ja vaihtaa yhteystiedot!

 • Esitellään vierailija hänen toivomallaan tavalla
 • Kerrotaan ryhmälle, miten vierailu etenee ja missä kohtaa on aikaa kysymyksille ja kommenteille.
 • Syvennetään teemoja ja jos ryhmässä herää lisäkysymyksiä, voidaan ottaa vielä yhteyttä vieraaseen.
 • Vierailijan kanssa voidaan miettiä muita yhteistyön muotoja tai uutta vierailua myöhemmin.

Oppiminen yhdessä yli kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja katsomusrajojen luo edellytyksiä aidolle vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, s. 13)

Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa. Opetus lisää ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta ja auttaa hahmottamaan kulttuureita menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa jokainen voi itse olla toimijana (Pops, s. 16)