MATERIAALIT

Tällä sivulla on pedagogisia materiaaleja ja ohjeita dialogitaitojen edistämiseksi. Materiaaleja löytyy varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen sekä kouluille ja oppilaitoksille.

Kädet.