Dialogitaitajat -hanke saa jatkoa!

23.08.2022

Dialogitaitajat -logo.


Dialogitaitajat -hanke saa jatkoa: Kirkkohallitus myönsi Dialogitaitajien alueellisen kehittämisen hankkeelle kokeilutoiminnan avustuksen.

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n kokeilussa päämääränä on katsomusopetuksen kehittäminen uskonnonopetuksen uudistumisen yhteydessä. Tavoitteena on monistettava, alueellinen katsomusdialogimalli kasvatuksen kentälle sekä tähän liittyvä yhteistyöverkosto kokeilualueelle: Kehittämishanke tuottaa seurakunnille konkreettisen, monistettavan mallin.

Malli julkaistaan maksuttomana verkkojulkaisuna vuonna 2023 ja sen lanseeraukseen tuotetaan videomateriaali.

Mallia markkinoidaan osana YK:n uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoa. Kokeilun kohdejoukkona on arviolta 200–500 henkilöä; lapset ja nuoret sekä ammattikasvattajat. Kokeilu tuottaa osaamista, sisältöä ja oppeja erittäin ajankohtaiseen oman uskonnonopetusta koskevaan keskusteluun.

Kokeilun yhteistyökumppaneina ovat Rovaniemen seurakunta, Oulun hiippakunta, STEP-koulutus ja Pohjois-Suomen monikatsomuksellisen kasvatuksen verkosto.

Yhteyshenkilö: toiminnanjohtaja Marja Laine, marja.laine@kulttuurifoorumi.fi