Koulun kulttuurit -teemapäivä – koulut ja oppilaitokset

Kaikilla meillä on hieman erilainen kulttuurinen tausta. Meillä on erilaisia perheeseen ja sukuun liittyviä perinteitä, erilaisia uskonnollisia perinteitä sekä eri maista tulevia erilaisia perinteitä. Koulun kulttuurit -teemapäivissä voidaan juhlia yhdessä erilaisia kulttuurisia perinteitä, sellaisina kuin ne näyttäytyvät oppilaiden, heidän perheidensä sekä henkilökunnan arjessa. Tässä yksi esimerkki teemapäivän järjestämiseen.

Kopioi ja muokkaa tiedotepohja tästä itsellesi

Tiedote

Kyseessä on koko perheelle suunnattu päivä, joka on myös oppilaiden koulupäivä. Lupa poissaoloihin on haettava rehtorilta Wilman kautta. Päivästä saadaan yksi vapaapäivä, joka on ……. Henkilökunta on paikalla klo ….. Avustajat tulevat myös kouluun.

Rastien pitäjät (vanhemmat) tulevat valmistelemaan oman rastinsa [päivämäärä ja kellonaika] välisenä aikana. Tänä ajankohtana työryhmän opettajia on paikalla ja antavat vanhemmille tarvittavia välineitä.

Lapset vanhempineen tulevat aamulla oman luokan eteen, jossa oma opettaja jakaa kullekin lapselle passin. Passissa on yhdeksän ruutua, johon lapsi saa leimoja rasteilta. Yksi rasti on ruokailu, joka on maanantain ruokailuaika (siitä ei saa leimaa). Oma opettaja merkitsee ruokailuajan etukäteen oman luokkansa oppilaiden passiin.

Jokaisella rastilla on näkyvissä sana ‘kiitos’ eri kielillä. Lapset kirjoittavat passin taakse tämän sanan jokaisella rastilla. Passi palautetaan päivän päätteeksi omalle opettajalle. Rastit voivat olla

  • ”avoimet ovet” -rasteja, jolloin sinne pääsee milloin vain, jos mahtuu.
  •  “suljetut ovet”, -rasteja, jolloin siellä on esim. jokin esitelmä, joka kestää 10-15 min.

Jokaisen luokan ovessa on lappu, mikä maa/maat/teema luokasta löytyy.

Ilman vanhempia paikalla olevat lapset ohjataan aamulla luokan ovelta saliin, missä heidät jaetaan n. neljään ryhmään. Kussakin ryhmässä on yksi opettaja ja yksi avustaja. Näihin ryhmiin tulee mahd. myös niitä lapsia, joiden vanhemmat ovat pitämässä rastia. Kukin ryhmä kiertää opettajan ja avustajan kanssa rasteilla.

Rastit ovat ala-ja yläkerran luokissa. Alakerrassa valvomassa ja neuvoja antamassa ovat opettajat …… Yläkerrassa ohjaamassa ovat opettajat……

[Puffetin järjestäjä] järjestää puffetin ja arpajaiset. Puffetti löytyy [paikka].

————————————————————————————————————————

Kopioi ja muokkaa tervetulokirje tästä itsellesi

Tervetuloa koko perhe _______________________________- koulun monikulttuurisuuspäivään lauantaina _______

Klo …………

Oppilaat kokoontuvat aamulla klo. 9 yhdessä vanhempien ja sisarusten kanssa oman luokan eteen, jossa oppilaille ja sisaruksille jaetaan passit. Passiin saa leimoja vieraillessaan rasteilla. Kulttuurit esittäytyvät rasteilla, jotka ovat koulumme luokissa. Oppilaat kulkevat vanhempiensa kanssa. Ilman vanhempia olevat oppilaat kulkevat opettajien ja avustajien kanssa.

Koulun oppilaille tarjotaan ruoka päivän aikana. Vanhemmat ja sisarukset voivat ostaa syötävää puffetista. Ruokailun jälkeen on välitunti. Puffetin vieressä on myös arpajaiset eli kannattaa varata pikkurahaa mukaan.

Terveisin ………………………… koulun väki

Esimerkki monikulttuurisuuspäivästä

Katso tästä esimerkki Hösmärinpuiston koulun monikulttuurisuuspäivästä.