Lähivierailut – koulut ja oppilaitokset

Oppiminen yhdessä yli kieli-, kulttuuri-, uskonto- ja katsomusrajojen luo edellytyksiä aidolle vuorovaikutukselle ja yhteisöllisyydelle. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet, s. 13)

Perusopetuksen kulttuuritehtävänä on edistää monipuolista kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä tukea oppilaita oman kulttuuri-identiteetin ja kulttuurisen pääoman rakentamisessa. Opetus lisää ymmärrystä kulttuureiden moninaisuudesta ja auttaa hahmottamaan kulttuureita menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden jatkumoina, joissa jokainen voi itse olla toimijana (POPS, s. 16)

1. Kartoita alueen aihepiirin kannalta kiinnostavat toimijat.

2. Ota yhteyttä vierailukohteeseen.

3. Selvitä ja sovi seuraavat asiat

  • Mieti muutama sopiva vierailun ajankohta
  • Kerro keitä olette (esim. luokan tai ryhmän koko ja ikätaso, kutsutaanko myös huoltajia mukaan)
  • Kerro mihin kokonaisuuteen tai teemaan vierailu teillä liittyisi
  • Kerro mitä toiveita teillä olisi vierailun suhteen

4.Valmistautuminen vierailuun

 • Kysy miten teidän olisi hyvä valmistautua vierailuun
 • Kysy miten voit ohjeistaa ryhmääsi toimimaan vierailun aikana (esim. tilassa liikkuminen, pukeutuminen)
 • Kysy, mitä sinun vierailun ohjaajana olisi hyvä huomioida
 • Uskonnollinen tila on erityinen tila, joka on
  yhteisölleen tärkeä.
 • Tilaan kannattaa suhtautua kunnioittavasti ja pyytää yhteisön jäseniä kertomaan, miten tilassa tulee toimia. Esim.
  • onko heillä jotain toiveita pukeutumisen suhteen?
  • onko tilassa esineitä tai  paikkoja, jotka on varattu vain tietyille henkilöille?
 • Asiantunteva opas osaa avata tilan eritasoisia merkityksiä, kuten
  • mitä symboliikkaa tilassa on?
  • millaista toimintaa tilaan liittyy?
  • millaista taidetta ja esineistöä tilasta löytyy?
  • millainen on tilan ja yhteisön historia ja kulttuuriperintö?
 • Vierailua on hyvä tarkastella myös osallistujan näkökulmasta; onko kokemuksellinen oppiminen mahdollista vai onko osallistujan rooli istua ja kuunnella?
 • Myös tilan omaehtoiselle kokemiselle on hyvä varata aikaa, tällöin osallistuja ‘voi antaa tilan puhua’ juuri hänelle ja luoda omakohtaiset merkitykset vierailusta.

Tiedota huoltajia hyvissä ajoin, jotta heillä mahdollisuus kysyä, jos jokin mietityttää.

 • Avaa vierailun tavoitteita ja sisältöä
 • Voit viitata normiasiakirjoihin (ks. esim. ’Miksi järjestää vierailuja?’ -osio)
 • Muista pedagoginen perustelu eli miksi vierailu tehdään on tärkeä. Esim.
  • kokemuksellisuuden ja toiminnallisuuden tärkeys oppimisille
  • lapset ja nuoret aktiivisina toimijoina
  • oppimisympäristöjen laajentaminen
  • kulttuurinen osaaminen.

Myös huoltajat voi kutsua mukaan vierailulle. Sovi tämä yhdessä vierailukohteen kanssa.

 • On tärkeää suunnitella vierailu niin, että oppilaiden omat kiinnostuksen kohteet sekä ikätaso on huomioitu
 • Ryhmän tai luokan kanssa käydään läpi
  1. minne ollaan menossa,
  2. miksi ollaan menossa,
  3. mitä vierailulla tehdään
  4. mitä ryhmän jäseniltä odotetaan
 • Kerätään etukäteen kysymyksiä, joita vierailu herättää ja lähetetään ne vierailun vastaanottajalle etukäteen mahdollisuuksien mukaan.
 • Vinkki! Teemaan voidaan tutustua jo ennen vierailua, esim. Tutki tilaa -materiaalin avulla.
 • Jos paikalla on henkilö joka ottaa teidät vastaan, esitellään hänet ja kerrataan, miten vierailun on tarkoitus edetä.
 • Jos vierailu rakentuu jonkin teeman ympärille, keskitytään siihen.
 • Vierailuun on hyvä jättää aikaa myös omaehtoiselle tutustumiselle ja rauhoittumiselle. Näin mahdollistetaan kokemusten prosessointi myös eri aistien välityksellä.
 • Keskustellaan kokemuksista ryhmässä
  • Voidaan hyödyntää erilaisia luovia menetelmiä, kuten musiikkia, kuvataidetta, kerrontaa, virtuaalista materiaalia tms.
 • Voitte myös tarvittaessa ottaa uudelleen yhteyttä vierailun vastaanottajaan ja pyytää häntä vastaamaan kysymyksiin, esim. sähköpostin tai videoyhteyden välityksellä.