Lukiolaisten kokemuksia uskontodialogista

Lauttasaaren kansainvälisen liiketoiminnan lukion Maailman uskonnot-kurssilla pääsimme kevätlukukaudella 2021 tutustumaan uskontodialogiin ruohonjuuritasolla. Kurssin puitteissa syvennyimme Intiassa, Kiinassa ja Japanissa syntyneiden uskontojen historiaan, oppiin ja yhteiskunnalliseen merkitykseen, sekä näiden uskontojen vaikutukseen länsimaissa. Kurssilla suoritettavan projektin kautta osallistuimme kevään 2021 uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikkoon, jonka teemana oli ”dialogissa ympäristön kanssa”.

Osana kurssin arviointia opiskelijat tuottivat videoituja haastatteluita, joissa he yhdessä laadittujen kysymysten avulla pyrkivät tutustumaan paitsi haastateltavien katsomuksiin, myös haastateltaviin itseensä. Haastateltaviksi valikoitui eri ikäisiä vapaaehtoisia uskonnollisten yhteisöjen jäseniä mm. Bahá’í-yhteisöstä, eri buddhalaisista yhteisöistä (mm. tiibetinbuddhalaisuus, Soka Gakkai ja Suomen Vietnamilainen Buddhalaisuus) ja hindulaisuudesta. Yhteisymmärrysviikon teemaan löyhästi sidottuja, opiskelijoita kiinnostavia aiheita olivat mm. arjen eletty uskonnollisuus, oman uskonnon harjoittamiseen liittyvät haasteet ja mahdollisuudet omalla asuinpaikkakunnalla, yhteisöllisyyden toteutuminen Suomessa sekä haastateltavien näkemykset hyvästä elämästä.

Oman haasteensa projektin toteuttamiselle tuotti vallitseva koronatilanne ja etäopetus. Nämä haasteet kuitenkin selätettiin, kiitos opiskelijoiden sinnikkyyden ja haastateltavien joustavuuden ja yhteistyöhalukkuuden. Opiskelijat sopivat itsenäisesti pienissä ryhmissä haastateltavien kanssa haastattelun ajankohdan, videoivat haastattelut ja editoivat näistä lyhyemmät videokoosteet.

Lopuksi jokainen opiskelija kirjoitti vielä reflektion projektin toteutumisesta ja siitä, mitä oli matkan varrella oppinut. Opettajan näkökulmasta näiden opiskelijoiden omien pohdintojen lukeminen nostatti melkein kyyneleet silmiin; innostuneisuus, uuden oppiminen ja oman itsen ylittäminen monella tapaa jännittävässä haastattelutilanteessa suorastaan paistoi näistä kirjoitelmista. Useassa pohdinnassa toistui ajatus siitä, kuinka silmiä avaavaa on oikeasti antautua keskusteluun toisella tavalla ajattelevan ja uskovan ihmisen kanssa ja kuinka paljon yhteistä tarttumapintaa sitä voikaan löytää. Alla on muutamia poimintoja dialogissa syntyneistä opiskelijoiden oivalluksista.

”Opin myös näkemään asioita hieman jopa eri tavalla, kun minun haastateltava puhui siitä, minkälainen on hyvä elämä hänen mielestään. Huomasin, että läheisyys juuri yhteisönsä ja läheistensä kanssa oli tärkeää hänen arjessaan ja samaistuin tähän aika lailla myös itsekin, sillä se on minullekin tärkeää.”

”Kun lukee tallaisista ihmisistä oppikirjoissa, se tuntuu niin kaukaiselta ja keksityltä, joten oli todella mielenkiintoista puhua melkein kasvotusten.”

”Päällimmäisenä tulee mieleen se, että uskonnon harjoittaminen ja uskontodialogi voi olla tosi arkista. ”

”Tästä jäi kirkkaimpana mieleen se, kuinka uskonnon harjoittaminen on tänä päivänä vahvasti sidoksissa kulttuuriin ja yhteiskuntaan… Haasteltava esimerkiksi kertoi meille kuinka paljon helpompaa nykyään on saada tarvittavia asioita heidän rituaaleihinsa. Tämä teki minut onnelliseksi.”

”Haastateltava kertoi meille mitä ennakkoluuloja uskonnollisuudesta on, varsinkin pienemmille yhteisöille. En aiemmin ollut ajatellut tätä puolta uskonnosta, koska en ole itse, tai kukaan lähipiirissäni ole, kokenut sellaista.”

”Monimuotoisuudesta opin myös sen, että jokainen ihminen, joka liittyy eri uskontoon ei toimi niin miten kirjassa on kerrottu, vaan jokainen ihmisen luo itselleen sopivat tapansa ja ehkä myös perinteensä.”

Haluaisin ryhmäni puolesta kiittää lämpimästi kaikkia haastateltavia ja uskonnollisten yhteisöjen yhteyshenkilöitä, jotka toimivat korvaamattomana apuna tässä mielenkiintoisessa projektissa. Lämmin kiitos myös Fokus ry:n toiminnanjohtaja Marja Laineelle kaikesta avusta ja tuesta. Uskon todella, että haastatteluiden kautta toteutunut kohtaaminen jää opiskelijoiden mieleen ja valmistaa heitä dialogiin myös työelämässä.

Katarina Horelli
Uskonnon ja psykologian lehtori
Lauttasaaren kansainvälisen liiketoiminnan lukio

Baha´í-yhteisö
Haastattelijat: Sonja Turtiainen, Aada Ihalainen, Luka Lundell, Ville Pitkänen
Haastateltavat: Onni Aflatuni ja Soheila MIkkonen
Baha´í-yhteisö
Haastattelija: Sonja Turtiainen
Haastateltava: Taneli Laurinolli
Hindulaisuus (Sri Caitanya Sangha)
Haastattelijat: Sabina Pirker, Ilona Ryhänen ja Julia Ryhänen Lauttasaaren kansainvälisen liiketoiminnan lukiosta
Haastateltava: Måns Broo
Buddhalaisuus (Soka Gakkai International Suomi)
Haastattelijat: Henry Puotinen, Oona Tiesmäki ja Daniel Ulaska
Haastateltava: Maria Santavuori