Tarinapaja – varhaiskasvatus

Tarinankerronta on jännittävä ja lempeä tapa käydä dialogia. Jokaisella meillä on tarina kerrottavana ja tarinoissa kohtaamme toisemme. Tarinapajan voi järjestää esimerkiksi seuraavalla tavalla.

Teema ja nimi

Valitkaa ryhmässä lapsia kiinnostava teema/teemat. Keksikää tarinapajalle nimi, joka kuvaa teemaa.

Kulttuuriperintökasvatuksen seuran sivuilta löydät lisää ideoita tarinapajan teemoiksi ja pajan järjestämiseen.

Aikataulu

 • Milloin tarinapaja järjestetään?
 • Milloin valmistelujen eri vaiheiden tulee olla valmiita?

Paikka

 • Oma päiväkoti, kirjasto, paikallinen kahvila, vanha rakennus… ?
 • Asettaako tila jotain rajoituksia osallistujien määrälle?
 • Äänentoisto: miten huolehditaan, että kaikki kuulevat?
 • Miten tilasta saadaan viihtyisä?

Tarinoiden ja kertojien valmistelu

 • Kuka kertoo tarinoita? Kutsutaanko tarinankertojiksi vaikkapa mummeja ja ukkeja vai kerrotaanko omia tarinoita? Vai sekä että?
 • Tarina voi olla pitkä tai lyhyt. Miettikää kuinka monta tarinaa mahtuu varaamanne ajan sisään ja kertokaa kertojille kuinka pitkä tarina voi olla.
 • Kerrontaa voi elävöittää tuomalla mukaan tarinaan liittyviä esineitä tai valokuvia.

Työnjako

Kuka hoitaa seuraavat tehtävät? Mitä muita tehtäviä pitäisi hoitaa?

 • Tilan varaus
 • Kutsuvieraat: ketä kutsutaan? Avoin kaikille vai rajattu? Halutaanko kutsua erityisesti joitakin henkilöitä?
 • Kutsukorttien tekeminen ja kutsujen lähettäminen
 • Juontajana toimiminen
 • Tarinapajan dokumentointi: esim. valokuvia ja lehtijuttu/blogikirjoitus

#yhteisymmärrysteko

Ottakaa tarinapajastanne esimerkiksi kuvia ja videoita tai kirjoittakaa kokemuksistanne blogikirjoitus.

Lue ohjeet #yhteisymmärrysteko -kampanjaan osallistumiseksi TÄÄLTÄ.

Lähde: Kulttuuriperintökasvatuksen seura