Fokus mukana Olen Antirasisti -kampanjassa 13.-26.9. ja 24.1.-6.2.

Rasismista vapaata Suomea rakennetaan nyt. Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry on mukana Suomen oikeusministeriön ja yhdenvertaisuusvaltuutetun Olen Antirasisti -kampanjassa 13.-26.9.2021 ja 24.1.-6.2.2022. 

Kampanjan tavoitteena on 

  • lisätä tietoisuutta rasismista ja antirasismista
  • kannustaa sivustakatsojia puuttumaan havaitsemiinsa tilanteisiin
  • herättää yhteiskunnallista keskustelua antirasistisesta toiminnasta
  • tuoda esiin sitä, että rasismiin ja syrjintään puuttuminen eivät ole ainoastaan etniseen tai uskonnolliseen vähemmistöön kuuluvien vastuulla

Antirasismi on aktiivista ja tietoista toimintaa kaikkia rasismin muotoja vastaan.  Antirasistista toimintaa on se työ, joka vähentää etnistä syrjintää, syrjivien käytäntöjen vaikutuksia ja kielteisiä ennakkoluuloja. 

Fokus on mukana kampanjassa uudella Dialogitaitajat -kampanjalla, joka tarjoaa tietoa, materiaalia ja koulutuksia lasten ja nuorten dialogitaitojen kehittämiseen sekä kulttuurisen ja katsomuksellisen osaamisen kartuttamiseen. Dialogitaitojen oppimisen avulla ehkäistään polarisaatiota, vihapuhetta sekä kasvatetaan positiivisiin kohtaamisiin. 

Dialogitaidot…

  • vahvistavat ihmistä: itseluottamuksemme kasvaa, kun osaamme toimia oikein haastavissa tilanteissa
  • antavat rohkeutta: saamme valmiuksia kohdata monenlaisia ihmisiä
  • ovat työkalu vaikeiden asioiden käsittelyyn sekä yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden edistämiseen
  • auttavat ehkäisemään riidan kylvämistä tai purkamaan yhdessä riitaa aiheuttavia tilanteita
  • vahvistavat vuorovaikutustaitoja: opimme kuuntelemaan, keskustelemaan sekä kohtaamaan muita
  • haastavat kehittymään: itseymmärrys lisääntyy kontaktissa muiden kanssa

Ole sinäkin antirasisti ja tule mukaan kampanjaan omalla teollasi! Lue lisää kampanjasta osoitteessa www.olenantirasisti.fi.