PERUTTU. SIIRTYY. Kult­tuu­rit, kat­so­muk­set ja kie­let pe­rus­o­pe­tuk­sen op­pi­ma­te­ri­aa­leis­sa -se­mi­naa­ri 6.4.2020

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hanke kutsuu oppikirjailijat, oppikirjojen kustantajat ja kaikki perusopetuksen oppimateriaalien kehittämisestä kiinnostuneet Kulttuurit, katsomukset ja kielet perusopetuksen oppimateriaaleissa -seminaariin 6.4.2020 klo 14-18.