Materiaalivinkkejä koti- ja etäopiskeluun

Dialogikasvatus.fi vinkkaa eri toimijoiden tuottamia, moninaiset oppijat huomioon ottavia materiaaleja, jotka soveltuvat myös koti- ja etäopiskeluun. Tsemppiä kaikille kasvattajille ja oppijoille – mennään yhdessä eteenpäin!

Alkuopetus ja alakoulu:

Tähtijengi-harjoituskirjat 1-2 ja 3-4 ja 5-6 sisältävät ilmaisia ja opetuskäyttöön kopioitavissa olevia alakoulun suomen kielen ja kirjallisuuden tehtäviä. Dialogikasvatus.fi-sivuilla julkaistut ja Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus (KUPERA) -hankkeessa tuotetut tehtävät voi tulostaa tehtävätyypeittäin ja hyödyntää kaikessa opetuksessa, sillä ne huomioivat myös muiden oppiaineiden sisältöjä.

Lasten sivuilla
on tietoa lasten oikeuksista, tehtäviä, joiden kautta lapsi voi tutustua aiheeseen myös itsenäisesti. Lapsiasiavaltuutetun toimiston toteuttamalla sivustolla on esimerkiksi pelillisiä tehtäviä, lyhytvideoita ja linkkejä muihin lasten oikeuksia lapsilähtöisesti käsitteleviin sivustoihin. Lasten sivujen ”Apula” sisältää videoiden ja linkkien muodossa tietoa niistä tahoista, joihin lapsi voi olla yhteydessä silloin, kun jokin asia askarruttaa.

Värinautit julkaisevat ilmaista pedagogista materiaalia, joka sopii käytettäväksi niin kotioloissa kuin luokkahuoneissakin. Materiaali on koottu eri teemojen alle. Värinauttien materiaalit ovat osallistavia, leikkisiä ja monitaiteellisia. Nettisivuilta löytyy myös eriyttävää ja selkokielistä materiaalia sekä englannin- ja ruotsinkielistä materiaalia.

Yläkoulu ja toisen asteen koulutus:

USKALLUS-hanke on koostanut vinkkilistan etäopetukseen soveltuvista materiaaleista. Materiaalien teemoina ovat mm. osallisuus ja oikeudenmukaisuus, uskontolukutaito sekä katsomuksellinen moninaisuus. Tutustu materiaaleihin: perusopetus, lukio.

Kolttasaamelaisten historiaa on Saamelaismuseo Siidan kokoama aineistopaketti, joka tutustuttaa kolttasaamelaisten historiaan ja kulttuuriin lyhytelokuvan ja 60 valokuvan kautta. Finna luokkahuoneen aineistopaketti herättelee pohtimaan, miten ja miksi kulttuurit muuttuvat ajan saatossa soveltaen uusia ideoita ja innovaatioita kulttuurin tarpeisiin. Se rohkaisee tarkastelemaan, miten kulttuurin ulkopuolelta tulleen kuvaajan näkemys kolttasaamelaisesta kulttuurista ja siinä kiinnostavista kuvausaiheista voisi erota kulttuurin sisällä olevan kuvaajan näkemyksestä. Samalla se kannustaa tunnistamaan stereotypioita – mistä ne juontavat juurensa, mikä niitä vahvistaa ja miten voimme kitkeä niitä pois. Materiaalipaketti sisältää myös valmiita tehtäväideoita alakouluun, yläkouluun ja lukioon.

Lue kuvaa -materiaali rohkaisee hyödyntömään kuvia ja taidetta osana opetusta.Se sisältää kokonaisvaltaisen kuvien lukemisen mallin, jossa identiteettityö, ympäröivän kulttuurin tarkastelu ja katsomusten välinen dialogi tukevat toisiaan. Uskonnonopetus.fi’n tuottama materiaali ja sen avulla työskentely edistävät monilukutaitoa osana opetussuunnitelman laaja-alaista oppimista. Tutustu esimerkiksi itsenäiseen työskentelyynkin soveltuvia interaktiivisia taidekuvia!

Guider Game on mobiilipeli, jonka teemoja ovat suomalainen yhteiskunta ja kulttuuri, asuminen, työnhaku ja terveys. Peli on monikielinen: peliä voi pelata arabiaksi, englanniksi, dariksi, kurdiksi ja somaliksi sekä selkosuomi-versiona. Gamu ry:n tuottama peli on ideoitu ja kehitetty maahanmuuttajanuorten toiveiden ja ideoiden pohjalta, ja se soveltuu itsenäisesti pelattavaksi.

Sosiaalisen median ilmiöt
on kuusiosainen verkkokurssi, joka antaa kokonaiskuvan ajankohtaisiin sosiaalisen median ilmiöihin sekä teknologioihin niiden takana. Aalto yliopiston tuottaman videoluentopohjaisen kurssin teemoja ovat mm. verkkohäiriköinnin eri muodot, somekuplat sekä algoritmien manipulointi. Kurssi on suunniteltu Suomen lukioiden käyttöön soveltavaksi äidinkielen kurssiksi, mutta sen sisältöjä on mahdollista yhdistää myös esimerkiksi reaaliaineiden, kuten yhteiskuntaopin ja terveystiedon, opetuksessa sekä yliopistojen viestinnän ja median kursseilla.

Lisä- ja täydennyskoulutus:

Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus on avoin verkkokurssi kasvattajille, alaa opiskeleville ja kaikille aiheesta kiinnostuneille. Maksuton MOOC-kurssi tarjoaa välineitä kulttuurisen, katsomuksellisen ja kielellisen moninaisuuden kohtaamiseen kasvatusympäristöissä. Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus (KUPERA) -hankkeessa tuotetun kurssin videoluentoihin, asiantuntijateksteihin ja muihin materiaaleihin voi tutustua itsenäisesti ja itselle sopivaan aikaan. Voit suorittaa koko kurssin tai tutustua yksittäisiin materiaaleihin.

Kaikkeen oppimiseen:

Papunet-sivustolla on monipuolisesti materiaalia kommunikoinnin tukemiseen sisältäen muun muassa monipuolisen kuva- ja äänipankin sekä viittomamateriaalin. Kehitysvammaliiton ylläpitämällä sivustolla on kuvallista tietoa myös koronaviruksesta ja ohjeita tartunnan ehkäisyyn. Materiaalia päivitetään, ja osaa kuvista voi muokata ja täydentää omiin tarpeisiin sopivaksi.

Katso myös Papunetin toteuttama Selkosanomat kuvilla, jossa uutisoidaan ajankohtaisista asioista kuvien tuella.

Tutustu myös muihin Dialogikasvatus.fi-portaalin materiaaleihin!

Kasvattajan lukuvinkkejä Dialogikasvatus.fi-portaalin Info-teeman Lue lisää -osiossa.