Kaikki materiaalit

Edistänkö rauhaa? Nuorten näkemyksiä katsomusdialogista

Edistänkö rauhaa? Nuorten näkemyksiä katsomusdialogista -materiaalipaketti sisältää videoita ja niihin liittyviä pohdintakysymyksiä oppilaille. Materiaalin avulla tutustutaan katsomusdialogin merkityksestä yhteiskuntarauhan edistäjänä.

Ryhmä nuoria kokoontui keskustelemaan katsomusdialogin merkityksestä Helsingin Medialukiolle. Keskustelun teemana oli “Edistänkö rauhaa?”. Oheiset videot ovat nostoja keskustelusta, joka perustui nuorten omiin kysymyksiin. Jokaiseen videoon liittyy kysymyksiä, joiden käsittelyn avulla kerrotaan katsomusdialogin merkityksestä yhteiskuntarauhan edistäjänä.

Paaneelikeskustelun juontajana toimi Sini al-Fraidawi, panelisteina Myöhempien Aikojen Pyhien Jeesuksen Kristuksen Kirkon Jace Jordan, Bahá’í Shadi Fahandezh, Hare Krishna Hindu Gurmann Saini ja kristitty Emilia Kallioniemi. Videon kuvasi Hanad Hassan. Kysymyksiä esittivät Helsingin Medialukion oppilaat.

Tutustu materiaaliin tällä sivulla tai lataa ja tulosta se halutessasi pdf-muotoisena.

Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=eGK86-EMXsc

Tehtäviä:

 • Videota pohjustava kysymys oppilaille ennen videon katsomista: Luetelkaa asioita, jotka yhdistävät uskontoja. Mistä asioista ajatellaan hyvin eri tavalla?
 • Tehtävä oppilaille videosta: Poimi videolta vinkkejä uskontodialogiin.
 • Tehtävä oppilaille videon jälkeen: Mitä muita vinkkejä antaisit katsomusdialogiin?

Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=Bl7gX5wijcU

Tehtäviä:

 • Videota pohjustava kysymys oppilaille ennen videon katsomista: Millaisia uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä ennakkoluuloja tiedät olevan olemassa tai olet itse kokenut?
 • Tehtävä oppilaille videosta: Miten keskustelijat ovat kokeneet itseensä kohdistuneet ennakkoluulot? Pohdi, ovatko ennakkoluulot aina näin positiivisia?
 • Tehtävä oppilaille videon jälkeen: Pohdi, onko yksittäinen ihminen vastuussa siitä, jos hänen edustamansa ryhmän toinen jäsen tekee jotain moitittavaa.

Tämän videon sisältöä voit laajentaa tutustumalla seuraaviin materiaaleihin:

Voit pohtia materiaalien avulla esimerkiksi seuraavia kysymyksiä:

 • Miksi muodostamme positiivisia tai negatiivisia ennakkoluuloja?
 • Yllättikö jokin syrjintää koskeva tieto sinut?
 • Millaisia erityispiirteitä liitty uskontoihin ja katsomuksiin liittyvään syrjintään?
 • Mitä tunteita itseen kohdistuvat ennakkoluulot voivat herättää?
 • Pitääkö ennakkoluuloja aina jaksaa? Onko jonkin tietyn katsomuksen edustajalla oikeus edustaa vain itseään, eikä esim. uskontoa johon kuuluu?
 • Miten syrjintä vaikutta yksilöön? Entä yhteiskuntaan?

Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=Qs6YGfszvRM

Tehtäviä:

 • Videota pohjustava kysymys oppilaille ennen videon katsomista: Pohdi, mistä ennakkoluulot ovat lähtöisin? Mitä positiivisia ennakkoluuloja sinulla on eri uskonnoista?
 • Tehtävä oppilaille videosta: Mitkä eri keinot auttavat vähentämään ennakkoluuloja?
 • Tehtävä oppilaille videon jälkeen: Mitä muita tapoja keksit ennakkoluulojen vähentämiseksi?

Linkki videoon: https://www.youtube.com/watch?v=cr5NS4uzNYE

Tehtäviä:

 • Videota pohjustava kysymys oppilaille ennen videon katsomista: Mitkä asiat tukevat vuoropuhelun toteutumista?
 • Tehtävä oppilaille videosta: Miten  videossa näkyy se, että keskustelijat kunnioittavat keskustelukumppaneitaan?
 • Tehtävä oppilaille videon jälkeen: Kenen kanssa sinä voisit käyttää näitä vuoropuhelun keinoja?

 

Löydät nuorten paneelikeskustelun kokonaisuudessaan täältä: