Kaikki materiaalit

Huolena radikalisoituminen? Opas nuorten kanssa työskenteleville

Uusi opas nuorten kanssa työskenteleville! Joskus nuorten kanssa toimivalla ammattilaisella saattaa herätä huoli nuoren mahdollisesta radikalisoitumisesta. Tämä opas auttaa toimimaan tällaisissa tilanteissa.

Opas tarjoaa nuorten kanssa työskenteleville konkreettisen keskustelu- ja toimintamallin, jonka avulla he voivat arvioida käytöksellään tai puheillaan huolta aiheuttavan nuoren oireilun mahdollisen syyn ja ohjata heidät oikean tuen piiriin.

Opas on tuotettu Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan tutkijoiden Saija Benjaminin ja Katja Vallinkosken, Suomen Akatemian rahoittaman Growing Up Radical? -tutkimushankkeen sekä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n tiiviissä yhteistyössä. Lisäksi yhteistyötahoina toimivat nuorisotyön, nuorten hyvinvoinnin ja ekstremismin erityisasiantuntijat ja tutkijat.

Voit tutustua oppaaseen myös katsomalla alta löytyvän tutoriaalin: