Kaikki materiaalit

Katsomusdialogin ABC

TULOSSA! Katsomusdialogin ABC on kasvattajille tarkoitettu materiaali dialogisuuden ja kulttuuri- ja katsomustietoisen opetuksen vahvistamiseen.

UUSI MATERIAALI JULKAISTAAN TÄLLÄ SIVULLA!

Kulttuuri- ja katsomusdialogikasvatuksen lähtökohtana on kulttuuriseen ja katsomukselliseen moninaisuuteen liittyvän osaamisen kehittäminen, johon ei riitä vain tiedon omaksuminen. Katsomusdialogin ABC -opas antaa tähän välineitä esittelemällä käytännön esimerkkejä sekä rohkaisemalla harjoitteluun ja osallistumiseen, jotta moninaisuuteen liittyvä elämäntaito pääsee kehittymään aidoissa kohtaamisen tilanteissa. Katsomusdialogin ABC – kasvattajien oppaan rinnalla julkaistaan lisäksi opas, jossa esitellään joitakin konkreettisia hyviä käytänteitä ja harjoituksia oppilaiden ja nuorten parissa. 

Pääpaino näissä Heidi Rautionmaan Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus (KUPERA)-hankkeessa (2019-2020) tuottamissa julkaisussa on dialogin toteuttamisessa kasvattajan näkökulmasta. Erilaisten ohjeistusten lisäksi julkaisuissa avataan katsomusdialogi-käsitettä sekä kerrotaan esimerkein sen harjoittamisesta. Materiaali on avuksi ala- ja yläkoulujen opettajille, mutta myös muille kasvattajille.

Julkaisija: Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta