Kaikki materiaalit

Minästä kiinni

Oppimateriaali peruskouluihin edistämään kieli- ja kulttuuritietoista perusopetusta peruskouluissa.

Avaa materiaalin sivu

Ota Minästä kiinni, vahvista luokan yhteisöllisyyttä ja opasta oppilaasi kiehtovalle matkalle omiin identiteetteihinsä! Tutustu myös kirjaparin toiseen osaan Kielestä koppi.

Oppimateriaali sisältäää pedagogista taustatietoa opettajille, tulostettavaa ja digitaalista materiaalia oppilaille sekä toiminnallisia ja yhteisöllisiä tehtäviä.