Kaikki materiaalit

Moninaisuus ja yhdenvertaisuus -koulutuskokonaisuus

Moninaisuus ja yhdenvertaisuus on kasvattajien työn tueksi tarkoitettu koulutuskokonaisuus, joka keskittyy muun muassa ennakkoluuloihin ja stereotypioihin, rasismiin ja siihen puuttumiseen sekä katsomukselliseen moninaisuuteen ja dialogiin.

Avaa materiaalin sivu

Moninaisuus ja yhdenvertaisuus -koulutuskokonaisuus tarjoaa kasvattajille työkaluja käsitellä työssään ennakkoluuloja ja stereotypioita, normitietoisuutta ja sukupuolitietoista kasvatusta, rasismia ja siihen puuttumista sekä katsomuksellista moninaisuutta ja dialogia. Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n, Rauhankasvatusinstituutin, Setan, Suomen Lähetysseuran ja Suomen Punaisen Ristin suunnittelemat materiaalit rohkaisevat kasvattajia reflektiiviseen työotteeseen ja tunnistamaan omia valta-asetelmia, normeja ja ennakkoluuloja.

Julkaisija: Fingo