Kaikki materiaalit

Turvallisemman keskustelun ohjeet

Turvallisemman keskustelun ohjeilla mahdollistamme kaikille mukavan ja arvostavan keskusteluilmapiirin. Nämä ohjeet auttavat sinua pohtimaan rakentavan keskustelun askelia!

Avaa materiaalin sivu

Tutustu ohjeisiin tällä sivulla! Voit ladata ja tulostaa ohjeet alta omaan työyhteisösi käyttöön. Voit myös muokata ohjeita tarpeisiisi sopivaksi. Muista tällöin merkitä tekijätiedot mukaan!

Turvallisemman keskustelun ohjeet

Keskustelen myötätunnolla

 • Pyrin läsnäolevaan kuunteluun ja ymmärtämään toisten näkökulmia.
 • Luon kunnioittavaa ja tasavertaista vuoropuhelua.
 • Ymmärrän, että jotkin teemat voivat olla haastavia, herkkiä ja henkilökohtaisia. Kysyn kunnioittavasti, jos haluan lisätietoa, mutten oleta, että minulle tulee kertoa kaikesta.
 • Havainnointi, empaattisuus ja myötätuntoiset, tarkentavat kysymykset toimivat paremmin kuin oletukset, arvostelu ja kokemusten vertailu.
 • Ymmärrän, että kaikki erehtyvät joskus. Pyrin olemaan ymmärtäväinen erehtyjiä kohtaan ja antamaan anteeksi. Pyydän anteeksi tarvittaessa.

Keskustelen yksilön kanssa

 • Kunnioitan jokaisen itsemäärittelyoikeutta, enkä tee oletuksia esimerkiksi sukupuolen tai taustan perusteella.
 • Hyväksyn sen, että asioista voidaan olla myös eri mieltä.
 • Ymmärrän, ettei keskustelussa etsitä voittajia ja häviäjiä.
 • Voin kertoa itsestäni sen verran kuin tahdon ja ymmärrän, ettei muillakaan ei ole velvollisuutta kertoa itsestään tai taustastaan.
 • Ymmärrän, että kaikki puhuvat omista näkökulmistaan eivätkä edusta jotain tiettyä ryhmää kokonaisuudessaan. Samoin ymmärrän, ettei jonkin ryhmän edustajan teko tai mielipide tarkoita jokaisen ko. ryhmän edustajan ajattelevan samoin.

Keskustelen vastuullisesti

 • Pyrin tuomaan omia näkökulmia esiin vilpittömästi ilman pyrkimystä loukata.
 • Tavoitteenani ei ole muuttaa toisten arvoja tai maailmankatsomusta omaani vastaavaksi – sen sijaan tavoittelen yhdenvertaista pohdiskelua.
 • Osaan säädellä omia tunnereaktioitani siten, etten ole hyökkäävä silloinkaan, kun keskustelu-kumppaninin maailmankuva ei vastaa omaani.
 • Hyväksyn, etten ole aina oikeassa enkä tiedä kaikkea.
 • Vähennän omalla toiminnallani painetta edustaa oman näkökulman sijasta oletettua viiteryhmää.
 • Etsin itsestäni rohkeutta puuttua epäkohtiin, suojellen samalla itseäni liialta kuormittumiselta.

Ohjeet on tuottanut Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry.