Kaikki materiaalit

Viisastutaan! katsomus- ja kulttuuriperinteistä

Viisastutaan!-materiaali vahvistaa lasten ja aikuisten välistä vuoropuhelua ja tutustumista eri viisausperinteisiin.

Avaa materiaalin sivu

Monilla katsomus- ja kulttuuriyhteisöillä on hallussaan satoja, jopa tuhansia vuosia vanhoja tietolähteitä ja viisausperinteitä, jotka jäsentävät maailmaa, maailmankaikkeutta ja ihmisen osaa siinä. Kirkkohallituksen Viisastutaan!-materiaali avaa ja laajentaa keskustelua elämänkysymyksistä ja arvoista. Työskentelyn avulla voimme pohtia viisauksien merkitystä tässä hetkessä. Keskusteluissa osallistujat asettuvat tasavertaiseen ei-tietämisen tilaan. Monenlaiset näkökulmat ovat mahdollisia, eikä oikeita tai vääriä vastauksia ole.

Viisastutaan!-materiaalin ovat tuottaneet Kirkkohallitus ja Uskonnonopetus.fi yhdessä eri katsomus-, kulttuuri- ja tutkimusyhteisöjen edustajien kanssa.