Hankkeessa tuotetaan videoprojekti nuorten kanssa. Projekti koostuu neljästä videosta sekä pedagogisesta materiaalista. Videoiden teemat ovat:

  • VERKKO EI OLE SAMANLAINEN KAIKILLE – Kuinka verkko näyttäytyy eri uskontojen, katsomusten, kulttuureiden ja arvojen edustajille
  • USKONNOT JA KATSOMUKSET MEDIASSA – Miten uskonnon ja katsomukset saavat näkyä mediassa? Mitä seurauksia mediakuvalla on?
  • VIHAPUHE – Kuinka toimia, kun kohtaan verkossa vihapuhetta, joka liittyy uskontoihin, katsomuksiin ja kulttuuriehin
  • FIKSUSTI ERI MIELTÄ – Kuinka olen fiksusti eri mieltä, jos kohtaan verkossa katsomuksiin ja kulttuureihin liittyvän ristiriitatilanteen

Videot tuottaa nuorten kanssa yhteistyössä somepersoona Hanad Hassan (Dosdela). Videoilla käsiteltäviä teemoja alustivat nuorille tietokirjailija ja viestinnän, median ja Lähi-idän asiantuntijalta Lily Korpiola sekä radikalisoitumiseen
erikoistuneelta tutkijatohtori Saija Benjamin. Tuotettu aineisto tukee nuorten medialukutaidon kehitystä konteksteissa, joissa esiintyy arvoihin, katsomuksiin ja uskontoihin liittyvää disinformaatiota ja vihapuhetta sekä polarisaation lisääntymistä. Videosarjan kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset sekä toisella asteella opiskelevat nuoret. Videosarjaan liittyy pedagoginen aineisto, joka mahdollistaa videoiden käytön osana opetusta.

Hankkeen tuloksena syntyvän materiaalin avulla annetaan tietoa, välitetään tunnekokemuksia sekä tuotetaan työkaluja mediaympäristössä liikkumiseen turvallisella tavalla. Nuoret tarvitsevat tukea pystyäkseen toimimaan mediaympäristöissä turvallisesti, sillä eri medioissa leviävän disinformaation avulla aiheutetaan mm. epäluuloa demokraattisia prosesseja kohtaan, syvennetään yhteiskunnallista polarisaatiota sekä vahvistetaan väkivaltaistuneita asenteita. Usein disinformaatio liittyy tematiikkaan, joka koskee arvoja, katsomuksia ja uskontoja. Nämä teemat vaativat erityistä huomiota mediakasvatuksen näkökulmasta.

Hanke toteuttaa Opetus- ja kulttuuriministeriön kansallisia mediakasvatuslinjauksia.

Hanketta rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö. Hankkeen toteuttaa Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n kasvatustyöryhmä.

Hankkeen materiaalit julkaistiin 20.1.2022 koulutustilaisuuden yhteydessä.

Hankkeen verkkokoulutuksen tallenteet löytyvät täältä.

Yhteystiedot: Hankekoordinaattori Enni Keski-Saari, enni.keskisaari@gmail.com