Kaikki materiaalit

Kulttuurit ja katsomukset mediassa

Kulttuuri- ja katsomustietoiset mediakasvatusmateriaalit tarjoavat monipuolisia harjoituksia uskontoihin, katsomuksiin, kulttuureihin ja arvoihin kohdistuvan disinformaation ja vihapuheen käsittelyyn yläkoulussa ja toisella asteella.

Medialla on merkittävä asema informaatiovaikuttamisessa: media luo mielikuvia ja vaikuttaa mielipiteisiimme. On tärkeää, että media olisi turvallinen tila kaikille – erityisesti nuorille, jotka viettävät paljon aikaa netissä ja ovat kehitysvaiheessa, jossa he ovat alttiita erilaisille vaikutteille. Mediassa esiintyy vihapuhetta ja malinformaatiota usein uskontoihin, katsomuksiin ja kulttuureihin liittyen. Niinpä onkin tärkeää, että nuoret oppisivat näistä ilmiöistä.

Kulttuurit ja katsomukset mediassa -materiaalipaketti tarjoaa kulttuuri- ja katsomustietoisia mediakasvatusmateriaaleja yläkouluihin ja toiselle asteelle. Materiaalit tarjoavat nuorille eväitä ymmärtää polarisaatiota ja vihapuhetta ilmiöinä, olemaan tietoisia niistä arkielämässään ja toimimaan rakentavasti kohdatessaan näitä ilmiöitä. Materiaalit ohjaavat nuoria analysoimaan kriittisesti kulttuureihin ja katsomuksiin liittyvää sisältöä mediassa. Medialukutaidon lisäksi dialogitaidot ovat keskeisessä asemassa, jotta kriittisen lukutaidon lisäksi nuoret oppivat kohtaamaan erilaisia katsomuksia ja toimimaan dialogissa erilaisten toimijoiden kanssa. Tämä auttaa pidemmällä aikavälillä ehkäisemään yhteiskunnallista polarisaatiota ja vihapuhetta.

Materiaalin julkaisu- ja koulutustilaisuus järjestettiin helmikuussa 2022. Katso tallenteet!

Julkaisija: Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry

Opettajan opas

Opettajan opas tarjoaa tietoa materiaaleista ja niiden käytöstä. Opas tarjoaa myös lisätietoa polarisaatiosta ilmiönä, sisältää ehdotuksia tunneilla käsiteltävistä kokonaisuuksista ja tietoa siitä, miten materiaalit ovat yhteneviä perusopetuksen ja lukion opetussuunnitelman perusteiden kanssa.

Linkki Opettajan oppaaseen

Harjoitukset

Opettajan oppaasta löydät ohjeet materiaalien käyttöön. Alla on listattuna kaikki harjoituksiin tarvittavat materiaalit.

Video:
polarisaatio

Tunnista ja pysäytä polarisaatio

Termit tutuiksi: Quizlet

Termibingo

Video: Katsomukset ja netti

Minä, ympäristö, katsomukset ja media

Video:
Uskonto ja media

Meemi-
askartelu

Tutki: Uskonnot mediassa

Video:
Vihapuhe

Vihaa ja aggressiota netissä

Video: 10 vinkkiä fiksuun keskusteluun

Testi: Tosiasiaväite, mielipide vai moraalinen kannanotto?

Lautapeli: Katsomukset ja disinformaatio

Tuntirungot

Polarisaatio

Linkki tunnin dioihin

Tunnin runko

 • Video: Polarisaatio 10-15min
 • Tunnista ja pysäytä polarisaatio 20-30min
 • Bonus: Meemiaskartelu 10-20 min tai Termibingo 15-20 min

Tavoitteet

Oppilas ymmärtää, mitä polarisaatio tarkoittaa, tunnistaa polarisoivia väittämiä ja osaa purkaa niitä.

 

Minä, katsomukset ja media

Linkki tunnin dioihin

Tunnin runko

 • Video: Katsomukset ja netti 15min
 • Video: Uskonto ja media 10-15min
 • Minä, ympäristö, katsomukset ja media 20-30 min

Tavoitteet

Oppilas ymmärtää, että uskontoja esitetään moninaisilla tavoilla mediassa ja että jokaisella on omanlainen suhde mediaan ja sen sisältöihin. Oppilas analysoi omaa suhdettaan katsomuksiin ja mediaan.

 

Vihapuhe

Linkki tunnin dioihin

Tunnin runko

 • Video: Vihapuhe 10-15 min
 • Vihaa ja aggressiota netissä 15 min
 • Lautapeli: Katsomukset ja disinformaatio 20-30min

Tavoitteet

Oppilas ymmärtää, mitä vihapuhe on, ja osaa nimetä siihen vaikuttavia tekijöitä. Oppilas osaa arvioida, miten tulisi toimia ja miten hän itse toimisi vihapuhetta sisältävissä tilanteissa. Oppilas oppii kulttuuri- ja katsomustietoisen mediakasvatuksen keskeisiä käsitteitä ja osaa perustella näkemyksiään.

 

Fiksusti eri mieltä

Linkki tunnin dioihin

Tunnin runko

 • Polarisaatio videon katsominen 3 min
 • Tunnista ja pysäytä polarisaatio 20-30min
 • Video: 10 vinkkiä fiksuun keskusteluun 15-20 min
 • Bonus: Meemiaskartelu 10-15min

Tavoitteet

Oppilas tunnistaa polarisaation ilmiönä ja osaa toimia rakentavasti polarisoivissa ja erimielisyyksiä sisältävissä tilanteissa.

 

Kulttuurit ja katsomukset mediassa (video-tunti)

Linkki tunnin dioihin

Tunnin runko

 • Video: Katsomukset ja netti 15 min
 • Video: Uskonto ja media 10 min
 • Video: Vihapuhe 10-15min
 • Video: 10 vinkkiä fiksuun keskusteluun 15-20min

Tavoitteet

Oppilas saa kokonaiskuvan siitä, miten kulttuurista ja katsomuksista voidaan puhua mediassa ja siitä, mitä vihapuhe on ja miten siihen voi vastata.

 

Minä, katsomukset ja media

Linkki tunnin dioihin

Tunnin runko

 • Video: Katsomukset ja netti 15min
 • Video: Uskonto ja media 10-15min
 • Minä, ympäristö, katsomukset ja media 20-30 min
 • Meemiaskartelua 15min

Tavoitteet

Oppilas ymmärtää, että netti on erilainen paikka kaikille, ja pohtii omaa suhdettaan katsomuksiin ja mediaan. Oppilas hahmottaa, miten uskonnoista, kulttuureista ja katsomuksista puhutaan mediassa, ja oppilas osaa luoda positiivista kulttuurilliseen ja katsomukselliseen moninaisuuteen liittyvää sisältöä.

 

Polarisaatio ja vihapuhe

Linkki tunnin dioihin

Tunnin runko

 • Video: Polarisaatio 10-15min
 • Video: Vihapuhe 10-15 min
 • Vihaa ja aggressiota netissä 15 min
 • Tunnista ja pysäytä polarisaatio 20-30min

Tavoitteet

Oppilas ymmärtää, mitä polarisaatio ja vihapuhe ovat, osaavat eritellä näihin liittyviä ja ne mahdollistavia tekijöitä sekä osaavat purkaa polarisoivia ja vihapuhetta sisältäviä väitteitä.

 

Fiksusti eri mieltä

Linkki tunnin dioihin

Tunnin runko

 • Video: 10 vinkkiä fiksuun keskusteluun 15-20 min
 • Video: Polarisaatio 10-15min
 • Tunnista ja pysäytä polarisaatio 20-30min
 • Tosiasiaväite, mielipide vai moraalinen kannanotto 10 min

Tavoitteet

Oppilas ymmärtää, mitä polarisaatio on ja osaa eritellä polarisaatioon liittyviä tekijöitä. Oppilas osaa erottaa tosiasiaväitteen, mielipiteen ja moraaliset kannanotot toisistaan. Oppilas ymmärtää, millä tavoin erimielisyyksiä sisältävässä ja polarisoivassakin keskustelussa voi olla fiksusti erimieltä.

 

Kiertopistetyöskentelyä

Linkki tunnin dioihin

Vaihtoehtoja kiertopisteiden tehtäviksi

 • Video: Polarisaatio
 • Video: Katsomukset ja netti
 • Video: Uskonto ja media
 • Video: Vihapuhe
 • Video: 10 vinkkiä fiksuun keskusteluun
 • Vihaa ja aggressiota netissä
 • Testi: Tosiasiaväite, mielipide vai moraalinen kannanotto?
 • Meemiaskartelu
 • Termit tutuksi (Quizlet)

(max. 4 pistettä 75 min tunnilla, 15 min/piste)

 

Tutkimustunti

Linkki tunnin dioihin

Tunnin runko

 • (Video: Uskonto ja media 10-15 min)
 • Tutki: Uskonnot mediassa min. 75min

Tavoitteet

Oppilas tutkii, miten valitsemaansa uskontoa käsitellään erilaisilla median kanavilla. Oppilas saa tehtävän lopussa jonkinlaista kokonaiskuvaa siitä, miten ryhmänsä valitsemaa uskontoa käsitellään mediassa.

Huomioitavaa

Tutkimuksen voi myös levittää kahdelle tunnille, jolloin ensimmäisellä tunnilla aloitetaan tutkimuksen teko ja seuraavalla kerralla käydään läpi tutkimustulokset.

 

Minä, media, vihapuhe ja katsomukset

Linkki tunnin dioihin

Tunnin runko

 • Video: Katsomukset ja netti 15min
 • Video: Uskonto ja media 10-15min
 • Minä, ympäristö, katsomukset ja media 20-30 min
 • Video: Vihapuhe 10-15min
 • Lautapeli: Katsomukset ja disinformaatio 20-30min

Tavoitteet

Oppilas ymmärtää, että netti on erilainen paikka kaikille, ja pohtii omaa suhdettaan katsomuksiin ja mediaan. Oppilas hahmottaa, miten uskonnoista, kulttuureista ja katsomuksista puhutaan mediassa. Oppilas ymmärtää, mitä vihapuhe on, ja osaa reflektoida omaa toimintaansa vihapuheeseen liittyvissä tilanteissa sekä ymmärtää, mitkä ovat hyviä toimintatapoja vihapuhetta kohdatessa.

 

Polarisaatio, vihapuhe ja niiden ehkäisy

Linkki tunnin dioihin

Tunnin runko

 • Video: Polarisaatio 10-15min
 • Video: Vihapuhe 10-15 min
 • Vihaa ja aggressiota netissä 15-20 min
 • Tunnista ja pysäytä polarisaatio 20-30min
 • Video: 10 vinkkiä fiksuun keskusteluun 15-20min
 • Bonus: Testi: Tosiasiaväite, mielipide vai moraalinen kannanotto? 10min

Tavoitteet

Oppilas ymmärtää, mitä polarisaatio ja vihapuhe ovat, osaavat eritellä näihin liittyviä ja ne mahdollistavia tekijöitä sekä osaavat purkaa polarisoivia ja vihapuhetta sisältäviä väitteitä. Oppilas ymmärtää, millä tavoin erimielisyyksiä sisältävässä ja polarisoivassakin keskustelussa voi olla fiksusti erimieltä.

 

Kulttuurit ja katsomukset mediassa

Linkki tunnin dioihin

Tunnin runko

 • Video: Katsomukset ja netti 15min
 • Video: Uskonto ja media 15min
 • Minä, ympäristö, katsomukset ja media 20-30min
 • Video: Vihapuhe 15min
 • Video: 10 vinkkiä fiksuun keskusteluun 15-20min
 • Bonus: Meemiaskartelu 15min tai Testi: Tosiasiaväite, mielipide vai moraalinen kannanotto? 10min

Tavoitteet

Oppilas saa kokonaiskuvan siitä, miten kulttuurista ja katsomuksista voidaan puhua mediassa ja siitä, mitä vihapuhe on ja miten siihen voi vastata. Oppilas arvio omaa suhdettaan kulttuureihin, katsomuksiin ja mediaan.

 

Kiertopistetyöskentelyä

Linkki tunnin dioihin

Vaihtoehtoja kiertopisteiden tehtäviksi:

 • Video: Polarisaatio
 • Video: Katsomukset ja netti
 • Video: Uskonto ja media
 • Video: Vihapuhe
 • Video: 10 vinkkiä fiksuun keskusteluun
 • Vihaa ja aggressiota netissä
 • Testi: Tosiasiaväite, mielipide vai moraalinen kannanotto?
 • Meemiaskartelu
 • Termit tutuksi (Quizlet)

(max. 5-6 pistettä 90 min tunnille, 15min/piste)

 

Tutkimustunti

Linkki tunnin dioihin

Tunnin runko

 • (Video: Uskonto ja media 10-15 min)
 • Tutki: Uskonnot mediassa min. 90 min

Tavoitteet

Oppilas tutkii, miten valitsemaansa uskontoa käsitellään erilaisilla median kanavilla. Oppilas saa tehtävän lopussa jonkinlaista kokonaiskuvaa siitä, miten ryhmänsä valitsemaa uskontoa käsitellään mediassa.