Uusi perus- ja ihmisoikeuksia kasvatusalalla käsittelevä oikeudellinen ja pedagoginen opas julkaistu!

Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta on julkaissut oppimateriaalin tyypillisistä oikeudellisista haasteista suomalaisissa kasvatusinstituutioissa. Opas on suunnattu kasvatusalan opiskelijoille ja asiantuntijoille. Se on tuotettu yhdessä eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian kanssa ja on ainutlaatuinen koonti tyypillisistä kanteluista. Oppimateriaali yhdistää oikeus- ja kasvatustiedettä erityisellä tavalla.

Opas sai alkunsa opettajaksi opiskelevien innostuneesta palautteesta, kun vuonna 2019 toteutetulla demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen erikoiskurssilla oppimateriaalina käytettiin oikeusasiamiehen opetustoimea koskevia ratkaisuja.

Nyt julkaistu opas tarkastelee arjen haasteita ja niitä koskevaa oikeudellista säätelyä. Oppaan kymmenen teemaa ovat: turvallinen opiskeluympäristö, yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, oppilashuolto, oppimisen tuki ja erityisen tuen järjestäminen, vammaisia lapsia ja nuoria koskevat erityiskysymykset, uskonto ja katsomukset, työrauha, sananvapaus, hyvä hallinto ja päätöksenteko, koulukuljetukset sekä kodin ja koulun yhteistyö.

Kasa, T., Kouros, K. & Skottman-Kivelä, P. (2020). Perus- ja ihmisoikeudet opetus- ja kasvatusalalla: Oikeudellinen ja pedagoginen opas alan opiskelijoille ja asiantuntijoille. Helsinki: Helsingin yliopisto, Kasvatustieteellinen tiedekunta.

Löydät linkin materiaaliin myös Dialogikasvatus.fi:n materiaalipankista!