Yhteisymmärrysviikko tulee taas helmikuun ensimmäisellä viikolla!

Poikkeuksellisista ajoista huolimatta yhteisymmärrysviikko tulee taas! Vuoden 2021 teema on ”Dialogissa ympäristön kanssa”. Teeman avulla halutaan nostaa esiin sekä luontoympäristön merkitys että lähiympäristön toimijat.

YK:n kansainvälisellä uskontojen ja katsomusten yhteisymmärrysviikon (World Interfaith Harmony Week) tavoitteena on kannustaa tavallisia ihmisiä arjen vuoropuheluun moninaisten maailmankatsomusten, niin uskonnollisten kuin ei-uskonnollisten, kanssa. Vuoropuhelussa on mahdollista löytää toisten kanssa yhteistä arvopohjaa ja yleisinhimillistä perustaa, mikä mahdollistaa yhteistyön esimerkiksi rauhan, oikeudenmukaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi sekä ympäristön suojelemiseksi.