Mitä tehdä polarisoitumiselle ja väkivaltaistuville asenteille? -paneelikeskustelu 8.2.2021

Yhteiskunnallinen polarisaatio ja väkivaltaistuvat asenteet puhuttavat ja huolestuttavat. Polarisaatio näkyy mm. vastakkainasettelua ja jakolinjoja luovana ”me ja muut” -ajatteluna. Miten tavallinen kansalainen voisi osaltaan olla mukana hillitsemässä näitä ilmiöitä? Tähän paneelissa pyritään etsimään vastausta.

Mukana keskustelemassa ovat presidentti Tarja Halonen, Helsingin kaupungin erikoistutkija Pasi Saukkonen sekä luokanopettaja ja järjestöaktivisti Mina Khan.

Tarja Halonen on toiminut aktiivisesti sekä kotimaassa että kansainvälisesti kestävän kehityksen ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Pasi Saukkonen tutkii mm. maahanmuuttoon, moninaisuuteen ja demokratiakehitykseen liittyviä kysymyksiä. Hän on pyrkinyt miettimään ratkaisuja elämään monikulttuurisessa ympäristössä. Mina Khan on yksi Mahdin Nuoret ry:n perustajista. Yhdistys on mukana sisäministeriön kansallisessa yhteistyöryhmässä radikalisoitumisen ja väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisemiseksi.

Paneelin juontavat Marja Laine (Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry) sekä Miriam Attias (Depolarize.fi -hanke). Attias esittelee aluksi keskustelun kannalta keskeiset käsitteet ja polarisaatioteorian. Paneelin lopuksi Helsingin yliopiston tutkijat Saija Benjamin ja Katja Vallinkoski pohtivat ratkaisuja polarisaation ja väkivaltaistuvien asenteiden ehkäisemiseen.

Ohjelma:

  • 17.00 Aloitussanat: UNESCO professori Arto Kallioniemi, Helsingin yliopisto
  • 17.10 Polarisaatioteoria: Miriam Attias, Depolarize.fi-hanke
  • 17.25 Paneelikeskustelu: Tarja Halonen, Pasi Saukkonen ja Mina Khan
  • 18.40 Ratkaisuja kohti: Saija Benjamin ja Katja Vallinkoski, Helsingin yliopisto
  • 18.55 Loppusanat: professori Arto Kallioniemi

Tapahtuman järjestävät Helsingin yliopisto, Anna Lindh -säätiön Suomen verkosto sekä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry.