Lisätietoa kampanjasta

Dialogitaitajat -kampanja auttaa kasvattajia tukemaan lasten ja nuorten dialogitaitoja sekä kulttuurista ja katsomuksellista osaamista. Hankkeessa tuotetaan materiaalia ja koulutuksia (2021-2022) sekä alueellisesti monistettava malli (2023).  

Kampanja

 • korostaa kulttuurista ja katsomuksellista osaamista sekä rakentaa valmiuksia ehkäistä polarisaatiota tukemalla dialogitaitojen oppimista
 • tarjoaa välineitä erilaisten oppimisen ja ilmaisun tapojen ohjaamiseen 
 • edistää kulttuurien ja katsomusten myönteistä näkymistä kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja oppilaitoksissa
 • käyttää menetelminään esimerkiksi taidekasvatusta

Kampanjan pilottivaiheessa 2021-2022 tuotettiin materiaalia, koulutusta ja valmis toimintamalli yhteistyöverkostoineen. Tuotettua pedagogista aineistoa päivitetään vuosittain yhteisymmärrysviikon teeman mukaisesti. Vuonna 2023 tavoitteena on luoda monistettava, alueellinen katsomusdialogimalli kasvatuksen kentälle sekä tähän liittyvä yhteistyöverkosto kokeilualueelle Pohjois-Suomeen. Lue lisää Dialogitaitajien alueellisesta kehittämishankkeesta.

Hanke tuotetaan yhteistyössä koulujen, varhaiskasvatuksen ja oppilaitosten kanssa. Kampanja on uskonnollisesti ja katsomuksellisesti sitouttamaton ja edistää yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Kampanja edistää opetussuunnitelman laaja-alaista osaamista, kuten oppimaan oppimista ja ajattelun taitoja, kulttuurista monilukutaitoa sekä oppiainerajat ylittävää oppimista.

Kampanjan takana

Kampanjaa koordinoi Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry.

Dialogitaitajien alueellinen kehittämishanke 2023:

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry tuottaa hanketta yhteistyössä Rovaniemen kaupungin, Rovaniemen seurakunnan, Oulun hiippakunnan sekä STEP-koulutuksen kanssa.

Hankkeen työryhmä:

 • Emma Palojärvi / Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry (kampanjan koordinoija)(toimisto@kulttuurifoorumi.fi & +358 44 979 2564)
 • Marja Laine / Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry (marja.laine@kulttuurifoorumi.fi)
 • Sanna-Maija Laiho / Rovaniemen kaupunki (sanna-maija.laiho@rovaniemi.fi)
 • Elina Rask-Litendahl / Rovaniemen seurakunta (elina.rask-litendahl@evl.fi)
 • Seija Luomaranta / Rovaniemen seurakunta (seija.luomaranta@evl.fi)
 • Saija Kronqvist / Oulun hiippakunta (saija.kronqvist@evl.fi)
 • Anna Saurama / STEP-koulutus (Anna.Saurama@step.fi)
 • Raili Keränen-Pantsu / STEP-koulutus (Raili.Keranen-Pantsu@step.fi)

Pilottivaihe 2021-2022:

Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry tuottaa hanketta yhteistyössä Uskonnonopetus.fi:n kanssa.

Kampanjan työryhmä:

 • Emma Palojärvi / Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
 • Marja Laine / Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS
 • Raili Keränen-Pantsu / Uskonnonopetus.fi
 • Anna Saurama / Uskonnonopetus.fi (elokuusta 2021 alkaen)
 • Essi Ikonen / Uskonnonopetus.fi (kesäkuuhun 2021 saakka)

Kampanjan tuottamisessa on ollut tiiviisti mukana myös YK:n yhteisymmärrysviikon ohjausryhmä.

Kuvitus: Piia Keto

Verkkosivut: WebVeistämö

Koulujen ja oppilaitosten pedagoginen työryhmä 2021-2022

 • Ira Vihreälehto / Kulttuuriperintökasvatuksen Seura
 • Jani Tiirikainen / filosofia ja elämänkatsomustieto, Feto ry
 • Sari Hajar Sorsa / luokanopettaja ja islamin opettaja
 • Anni Halonen / kuvataideopettaja, Kuvataideopettajat KUVIS ry
 • Essi Ikonen / Uskonnonopetus.fi
 • Raili Keränen-Pantsu / Uskonnonopetus.fi

Varhaiskasvatuksen pedagoginen työryhmä 2021-2022

 • Päivi Aumala / STEP-koulutus
 • Silja Lamminmäki-Vartia / Helsingin yliopisto, Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa-hanke
 • Niina Ranta / varhaiskasvatuksen yhteisöllinen S2-opettaja
 • Vita Linfast / varhaiskasvatuksen opettaja
 • Niina Räsänen / varhaiskasvatuksen opettaja
 • Ilkka Tahvanainen / Kirkkohallitus

Pedagogista materiaalia on ollut lisäksi kehittämässä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n kasvatustyöryhmä.

Kampanjan materiaaleja ja aineistoja olivat pilotoimassa vuosina 2021-2022 luokkia ja ryhmiä seuraavista toimipaikoista:

Ohjausryhmä 2023

 • kirkkoherra Ilari Kinnunen / Rovaniemen seurakunta
 • varhaiskasvatuksen asiantuntija Ilkka Tahvanainen / Kirkkohallitus
 • kasvatuksen neuvottelukunnan varapj., Pohjois-Suomen aluehallintoviraston opetus- ja kulttuuritoimi -vastuualueen johtaja Veijo Kosola / Oulun hiippakunta
 • opintojohtaja (vapaa sivistystyö ja opintokeskus) Hanna Pulkkinen / STEP-koulutus
 • asiantuntija Tuula Vinko / Kirkkohallitus
 • toiminnanjohtaja Marja Laine / Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry
 • hanke- ja viestintäkoordinaattori Emma Palojärvi (sihteeri) / Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry

Ohjausryhmä 2021-2022

 • Tuula Vinko / Kirkkohallitus (elokuusta 2021 alkaen)
 • Kati Mikkola / Opetushallitus
 • Satu Honkala / Opetushallitus
 • Jarmo Kokkonen / Kirkkohallitus
 • Timo-Matti Haapiainen / Kirkkohallitus
 • Hanna Pulkkinen / STEP-koulutus
 • Marja Laine / Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry
 • Emma Palojärvi / Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry
 • Raili Keränen-Pantsu / Uskonnonopetus.fi
 • Essi Ikonen / Uskonnonopetus.fi
 • Saara Mäkelä / Kirkkohallitus (kesäkuuhun 2021 saakka)

Dialogitaitajien alueellista kehittämishanketta 2023 rahoittaa Kirkkohallitus.

Kampanjaa rahoittivat pilottivaiheessa 2021-2022 Kirkkohallitus ja STEP-koulutus.


Ota yhteyttä

Emma Palojärvi, hankekoordinaattori / Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry 
toimisto@kulttuurifoorumi.fi / 044 979 2564 (ma-ke)

Marja Laine, toiminnanjohtaja / Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry
marja.laine@kulttuurifoorumi.fi / 040  826 7777


Anna meille palautetta

  *Pakollinen kenttä

  Palautteen tyyppi*