Tietoa dialogitaidoista

Dialogi voidaan määritellä monella tavalla. Tässä muutamia määritelmiä. Dialogi on…

 • kunnioittavaa vuoropuhelua
 • tasavertaista keskustelua
 • pyrkimys ymmärrykseen toisten näkemyksistä
 • ajattelun apuväline

Dialogi

 • on vapaaehtoista
 • hyväksyy sen, että asioista voidaan olla myös eri mieltä
 • antaa tilaa
 • ei etsi voittajia ja häviäjiä
 • on kuuntelua ja kohtaamista

→ Dialogiin tarvitaan oikeaa asennetta!

Dialogitaidot ovat tärkeitä, koska ne 

 • vahvistavat ihmistä: itseluottamuksemme kasvaa, kun osaamme toimia oikein haastavissa tilanteissa
 • antavat rohkeutta: saamme valmiuksia kohdata monenlaisia ihmisiä
 • auttavat ehkäisemään riidan kylvämistä tai purkamaan yhdessä riitaa aiheuttavia tilanteita
 • vahvistavat vuorovaikutustaitoja: opimme kuuntelemaan, keskustelemaan sekä kohtaamaan muita
 • haastavat kehittymään: itseymmärrys lisääntyy kontaktissa muiden kanssa
 • auttavat ilmaisemaan omia ajatuksia ja tunteita
 • ovat työkalu vaikeiden asioiden käsittelyyn sekä yhdenvertaisuuden ja oikeudenmukaisuuden edistämiseen

Dialogitaitoja ovat 

 • kuunteleminen
 • kyky ilmaista omia ajatuksia ja tunteita
 • hyväntahtoisuus
 • keskustelukumppanin arvostaminen / kunnioitus
 • sen hyväksyminen etteivät kaikki ole samaa mieltä, ja että ajattelemme asioista joskus eri tavalla.
 • pyrkimys ymmärtää toisen maailmaa

→ Kukaan ei ole seppä syntyessään: dialogitaidot kehittyvät niitä harjoittaessa! Dialogitaitoja voi harjoitella jo pienten lasten kanssa.

Miten minustakin voi tulla dialogitaitojen maailmanmestari? Katso hauska video, niin tiedät!

Dialogitaitojen maailmanmestari -video lapsille ja nuorille suunnattu videokoulutusmateriaali dialogitaitojen, erityisesti kulttuuri- ja katsomusdialogin, oppimiseen.

Materiaalin ovat tuottaneet yhteistyössä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry ja Rauhankasvatusinstituutti.

Oletko pohtinut, millainen olisi kulttuuri- ja katsomustietoinen tila? Jos et, nyt viimeistään kannattaa! Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry ja Rauhankasvatusinstituutti tuottivat avuksesi uuden materiaalin kasvattajille. Lataa materiaalin julisteet täältä!

 

Materiaalin ovat tuottaneet yhteistyössä Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry ja Rauhankasvatusinstituutti.

Ohessa on esitelty erilaisia tapoja suhtautua katsomuksiin. Nämä askeleet kuvaavat polkua, joka johtaa rakentavan dialogin hallitsemiseen. Liikumme askelmien välillä eteen- ja taaksepäin eri tilanteissa, eikä polku ole suoraviivainen. Mitkä askelmat sinä olet kokenut?

Lataa materiaali juliste-muotoisena täältä.

1. Ulkopuolisuus: “No eiväthän toisten katsomukset liity elämääni….”

Askel eteenpäin →  Kiinnostuksen herääminen: “Wau, mitä kaikkea onkaan olemassa!”

2. Epäilys: “Vaikuttaapa oudolta tuo tapa…”

Askel eteenpäin → Toisen kuunteleminen, ihmisyyden huomaaminen: “Ai, sinä oletkin ihan tavallinen ihminen, meissä on paljon samaa!”

3. Erojen vähättely: “Eivätkö kaikki katsomukset ole oikeastaan ihan samanlaisia…”

Askel eteenpäin → Herkkyys katsomusten väliselle ja sisäiselle moninaisuudelle: “Huomaan ja hyväksyn, että katsomuksia on hyvin monenlaisia ja niihin liittyy erilaisia tapoja sekä perinteitä. Ymmärrän, että katsomuksissa on myös sisäisiä eroavaisuuksia.”

4. Hyväksyntä: “Se on ihan ok, että katsomukset ovat erilaisia!”

Askel eteenpäin → Näkyvyyden ja oikeudenmukaisuuden arviointi, yhdessäolosta nauttiminen: “On tärkeää, että voimme nauttia yhdessäolosta ja tulla kuulluksi riippumatta katsomuksellisesta taustasta – olemme kaikki tasavertaisia.”

5. Tasavertainen huomioiminen: “Haluan ottaa huomioon erilaisten katsomusten erilaiset näkökulmat – se antaa meille kaikille tunteen osallisuudesta.”

Askel eteenpäin → Vaikeista aiheista puhuminen: “En pelkää nostaa esiin myöskään hankalia kysmyksiä, jotka liittyvät katsomuksiin.”

6. Rakentava dialogi:Kuuntelen kunnioittavasti ja pidän huolta siitä, että kaikki saavat tilaa. Kohtaan sinut yksilönä enkä stereotyyppisenä yhteisön tai katsomuksen edustajana.

Askeleet muokattu Espoon kaupungin suomenkielisen opetuksen tulosyksikön Askelia katsomusdialogiin -materiaalista

Dialogikasvatuksen portaali

Dialogikasvatus.fi sisältää materiaalia ja ajankohtaista tietoa kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen kasvatuksen tueksi.

Hyvin sanottu -hanke

Hyvin sanottu on Ylen ja Erätauko-säätiön vetämä viisivuotinen hanke, jolla pyritään vahvistamaan suomalaisen keskustelukulttuurin parhaita puolia ja luomaan turvallisia keskusteluympäristöjä.

Askelia Katsomusdialogiin

Askelia katsomusdialogiin -materiaali sisältää harjoituksia dialogitaitojen harjoitteluun ja katsomusten välisiin kohtaamisiin. Espoon kaupungin tuottamassa kirjasessa on valmiita harjoituksia eri oppiaineisiin, vinkkejä dialogikasvatuksen teemojen käsittelyyn ja eri katsomusten tasapuoliseen huomioon ottamiseen koulukulttuurissa ja yhteisössä.

Erätauko

Erätauko on keskustelumenetelmä, jota voi käyttää erilaisissa ryhmissä ja organisaatioissa. Erätauko on uusi tapa käynnistää ja käydä rakentavaa yhteiskunnallista keskustelua – mahdollisuus pysähtyä ja harkita asioita rauhassa.

Depolarize-hanke

Depolarize -hanke pyrkii lisäämään ymmärrystä polarisaatiosta ja siihen liittyvistä ilmiöistä ja rakentamaan polarisaatiostrategiaa yhteistyössä viranomaisten kanssa.

Uskonnonopetus.fi:n Dialogitaitaja -materiaali

Dialogitaitaja-materiaali tukee dialogisuutta ja dialogitaitojen oppimista eri ikäisten kanssa.