Tutkimusmatkoja katsomusten maailmaan

Pyhäpäivä- ja lepopäivä-aineistossa tutustustaan uskontoihin ja katsomuksiin pöytäteatterin ja aistityöskentelyn avulla. Tehtävä on Tutkimusmatkoja katsomusten maailmaan -materiaalista.

Kädet.

Lisätietoa Tutkimusmatkoja katsomusten maailmaan -materiaalista

Maksuton verkkomateriaali julkaistaan kokonaisuudessaan syksyllä 2021.

Varhaiskasvatuksen kentällä on ilmennyt suuri tarve materiaalille, josta saa vinkkiä katsomuskasvatuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Monet varhaiskasvatuksen työntekijät ovat pyytäneet ideoita ja materiaalia katsomuskasvatuksen toteuttamiseen. Lisäksi on toivottu, että materiaaleissa huomioitaisiin perheiden katsomuksellinen moninaisuus. Tämä materiaali pyrkii vastaamaan näihin tarpeisiin. Monikatsomuksellisuus, moniäänisyys, katsomuskasvatuksen integroituminen varhaiskasvatuksen muuhun toimintaan, lapsilähtöisyys, monipuoliset työtavat ja lasten osallisuus ovat tämän materiaalin keskeisiä periaatteita. Materiaalin avulla niin lapset kuin henkilöstö oppivat yhdessä erilaisista katsomuksista. Tutkimusmatkoja katsomusten maailmaan – materiaalia varhaiskasvatuksen katsomuskasvatukseen koostuu Helsingin yliopiston varhaiskasvatuksen opettajaopiskelijoiden Eettisen kasvatuksen ja katsomuskasvatuksen pedagogiikka -kurssilla vuonna 2020 laatimista työskentelysuunnitelmista, jotka on toimitettu, muokattu ja jatkojalostettu nyt julkaistavaan muotoon. Materiaali on tuotettu osana Monikatsomukselliset oppimisen tilat varhaiskasvatuksessa -hanketta. Hanke on opettajankulutuksen kehittämishanke ja sitä rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö.