Dialogikasvatus.fi sisältää materiaalia ja ajankohtaista tietoa kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen kasvatuksen tueksi.

Verkkosivusto on tuotettu Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n ja Unesco Chair professuurin (UNESCO Chair in Values, Dialogue and Human Rights in Education) yhteistyössä toteuttamassa Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hankkeessa (2019-2020).

Dialogi on kunnioittavaa vuoropuhelua. Dialogi tarjoaa tavan etsiä ratkaisuja ja merkityksiä yhdessä, erilaiset lähestymistavat ja näkökulmat arvostavasti kuullen.

Dialogikasvatus rakentaa siltoja positiivisiin kohtaamisiin ja ohjaa kohtaamaan moninaisuutta ympärillämme arvostaen ja kunnioittaen. Dialogi rakentuu arvojen ja asenteiden maaperälle. Mitkä asiat ovat minulle ja sinulle tärkeitä – ja miksi? Kyky reflektiivisyyteen ja erilaisten valta-suhteiden tunnistamiseen ja purkamiseen ovat avaimia dialogitaitojen vahvistamiseen. Taito dialogiin on avain yhteiskuntarauhaan, sosiaaliseen hyvinvointiin ja rakentavaan yhteisöllisyyteen.

Opetussuunnitelmat ohjaavat erilaisten elämäntaitojen oppimiseen ja tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoitteluun. Ne painottavat oppilaiden osallisuuden vahvistamisen merkitystä hyvinvoinnin rakentamisessa. Kasvattajan tehtävänä on tukea lapsen ja nuoren myönteisen identiteetin kehittymistä. Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen kasvatus antaa tähän välineitä.

Dialogitaitoja voi harjoitella. Myös dialogitaitojen harjoittelua ohjaava kasvattaja tarvitsee itse dialogitaitoja. Dialogiseen lähestymistapaan kuuluukin, että näitä taitoja harjoitellaan yhdessä. – Dialogitaidot ovat kaikkien juttu!

Dialogikasvatus – tuo yhteen

Dialogikasvatus-sivusto tarjoaa opetusmateriaalia ja ajankohtaista tietoa kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoisen kasvatuksen tueksi. 

Tutustu materiaaleihin 

Dialogikasvatus-sivustolle koottu materiaali soveltuu dialogitaitojen harjoitteluun kasvatukseen ja opetukseen eri ikäisille. Materiaalit on jaoteltu kuuden pääteeman alle:

 • Moninaisuus arjessa ja juhlassa 
 • Lapsen ja nuoren identiteetin tukeminen 
 • Uskonto- ja katsomusdialogi
 • Haastavien tilanteiden kohtaaminen
 • Tähtijengi – kielen supersankarit
 • Tunne- ja vuorovaikutustaidot

Haku-toiminto auttaa sinua löytämään tarvitsemasi materiaalin.

Materiaalit-sivuilla olevan hakutoiminnon kautta voit etsiä materiaalia kaikista teemoista tai valitsemasi teeman mukaisesti. Voit etsiä materiaalia nimellä tai Suodata-hakutoiminnon kautta valitsemalla yhden tai useamman hakukriteerin:

 • Ikäryhmä 
 • Laaja-alainen osaaminen 
 • Työtapa 
 • Oppiaine 
 • Oppimisympäristö 

Esimerkki: Jos etsit esimerkiksi varhaiskasvatuksen materiaalia, mene Materiaalit-sivuille, avaa Suodata-hakutoiminto ja valitse Ikäryhmä-valikosta “Varhaiskasvatus ja esi- ja alkuopetus”. Jos haluat löytää varhaiskasvatuksen materiaalin, jonka voi toteuttaa lähiluonnossa, valitse Oppimisympäristö-valikosta lisäksi “lähiluonto”.

Löydä koulutuksia, tapahtumia ja ajankohtaista tietoa

Sivuilla on myös tietoa ajankohtaisista dialogikasvatuksen koulutuksista. Koulutukset-sivuille on koottu tietoa sekä ajankohtaisista koulutuksista että verkkokoulutuksista.

Verkkokoulutukset-kohdasta löydät tietoa esimerkiksi Dialogikasvatus-verkkoportaalin kanssa samaan aikaan valmistuneesta Helsingin yliopiston avoimesta ja maksuttomasta MOOC-verkkokurssista ‘Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen opetus’.

Ajankohtaista-sivuilta löydät tietoa ajankohtaisista kuulumisista ja tapahtumista dialogikasvatuksen kentällä.

Kirjallisuutta:

Askelia katsomusdialogiin. (2015). Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö. Espoo: Espoon kaupunki.

Kohti kulttuuri- ja katsomusreflektiivistä opetusta ja ohjausta. Tapauskeskustelun ohjaajan opas ja lisämateriaali. (2019). Anuleena Kimanen & Tapani Innanen (toim.). Helsinki: Helsingin yliopisto, Teologinen tiedekunta.

Monien uskontojen ja katsomusten Suomi. (2017). Ruth Illman, Kimmo Ketola, Riitta Latvio & Jussi Sohlberg (toim.). Kirkon tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 48. Kuopio: Kirkon tutkimuskeskus.

Rakentavaa vuorovaikutusta. Opas demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen, vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyyn. (2017). Satu Elo, Kristina Kaihari, Paula Mattila ja Leena Nissilä (toim.) Oppaat ja käsikirjat 2017:1a. Opetushallitus.

Reissuvihkosta dialogiin – ideoita kodin ja koulun yhteistyöhön. (2013). Jenni Helenius (toim.). Vantaan, Nurmijärven, Suomen Vanhempainliiton ja Turun yliopiston Tehostetun ja erityisen tuen kehittämisverkosto. AS Spin Press.

Suomen kansalliset vähemmistöt. Kulttuurien ja kielten rikkautta. (2012). Vähemmistöoikeuksien Suomen jaosto.

Verkkosivuja:

Dialogitaitaja. Uskonnonopetus.fi.

Yhteisymmärrysviikko. Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry.

 

Tämä verkkosivusto on tuotettu osana Helsingin yliopiston, Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n ja Arto Kallioniemen UNESCO Chair professuurin (UNESCO Chair in Values, Dialogue and Human Rights in Education) toteuttamaa ja Opetushallituksen rahoittamaa Kulttuuri-, katsomus- ja kielitietoinen perusopetus KUPERA -hanketta (2019-2020).

Verkkoportaalin ovat suunnitelleet projektisuunnittelija Niina Putkonen ja Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n kasvatustyöryhmä: Marja Laine (FOKUS ry:n toiminnanjohtaja), Anuleena Kimanen (kasvatustyöryhmän puheenjohtaja), Pekka Iivonen, Vesa Soikkeli, Sari Sorsa, Ilkka Tahvanainen, Jani Tiirikainen, Osmo Vartiainen ja Erwin Woitsch.

Dialogikasvatus-verkkoportaalin kuvitus on designer Piia Keto-Aron käsialaa.

Verkkoportaalin tekninen toteutus ja palvelumuotoilu toteutettiin yhteistyössä Web-Veistämön projektipäällikkö Melina Mäntylän kanssa.

Sivustoa ylläpitää Helsingin yliopisto ja 1.7.2020 alkaen Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry.