Hankkeen tavoitteena on lisätä ympäristökasvatuksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta huomioimalla kulttuuri- ja katsomusdialogin merkitys. Hankkeen kohderyhmänä ovat ympäristökasvattajat sekä laajemmin kasvattajat, joilla on kiinnostusta ympäristökasvatukseen tai vastuullinen asema työyhteisössään ympäristökysymyksissä (esim. koulun ympäristövastaava).

Ympäristökasvatuksessa on perinteisesti korostunut luonnontieteellinen näkökulma. Hankkeessa laajennetaan ymmärrystä ympäristökasvatuksen tarpeesta huomioida myös muita näkökulmia kuten kulttuurin, katsomusten ja ympäristötunteiden näkökulmat. Hankkeessa opastetaan millaisiin kulttuurisiin haasteisiin ympäristökasvatuksen ja kestävän kehityksen kasvatuksen tulee kyetä vastaamaan, jotta oppilaat kokevat motivaatiota ja osallisuutta.

Hankkeessa tuotetaan koulutuskokonaisuus, joka sisältää verkkokoulutusta, koulutusseminaarin dialogityöpajoineen sekä e-kirjana julkaistavan kasvattajan oppaan.

Verkkokoulutuksen tallenne julkaistaan helmikuun aikana.

Opas sisältää mm.:

  • kulttuuri- ja katsomusdialogin merkitys kestävän kehityksen tuloksellisuuden näkökulmasta
  • haastetaan kasvattajia pohtimaan teemaa omassa työssään
  • esimerkkejä, kuinka ympäristökasvatusta on toteutettu tuloksellisemmin, kun dialogi ja tunteet on huomioitu
  • esimerkkejä, kuinka huomioida dialogi omassa työssä
  • mitä kulttuurisesti kestävä kasvatus on ja millaista kulttuurisesti kestävä pedagogiikka on
  • esimerkkejä dialogiharjoituksista, joillakasvattajat voivat aihetta käsitellä

Hanke on Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry:n, Pääkaupunkiseudun Kierrätyskeskus Oy:n ja Välke työryhmän yhteistyöhanke ja siinä hyödynnetään laajaa asiantuntijaverkostoa.

Hankkeen ohjausryhmä: Marja Laine, Pekka Iivonen, Panu Pihkala, Emma Kurenlahti, Johanna Syren ja Essi Aarnio-Linnanvuori.

Lisätietoja hankekoordinaattori Leena Nukarilta, leena.nukari@kierratyskeskus.fi, 045-6366317