Kaikki materiaalit

Materiaaleja katsomusaineiden opettajille

Opetushallitus on julkaissut verkkosivuillaan kaksi opetussuunnitelmien toimeenpanoa tukevaa materiaalikokonaisuutta: toisen teemana on Kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoisuus katsomusaineissa ja toisen teemana on Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa.

Opetushallitus on julkaissut verkkosivuillaan kaksi opetussuunnitelmien toimeenpanoa tukevaa materiaalikokonaisuutta: toisen teemana on Kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoisuus katsomusaineissa ja toisen Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa. Materiaalit palvelevat sekä perusopetusta että lukiota.

Kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoisuus katsomusaineissa -materiaali tarjoaa opettajille näkökulmia ja tietoa siitä, mitä kielitietoisuus, katsomustietoisuus ja kulttuuritietoisuus pitävät sisällään ja miten ne liittyvät katsomusaineiden opetukseen. Materiaali tarjoaa myös kuvauksia työtavoista, joita voi hyödyntää opetuksessa.

Kulttuuriperintökasvatus katsomusaineissa -materiaali tarjoaa uskonnon ja elämänkatsomustiedon opettajille tietoa kulttuuriperinnön eri ulottuvuuksista, kulttuuri-identiteetin tukemisesta ja kulttuurisesti kestävästä kasvatuksesta. Aineisto sisältää runsaasti linkkejä materiaaleihin, joita voi hyödyntää alakoulun, yläkoulun ja lukion katsomusaineiden opetuksessa. Kulttuuriperintökasvatus tukee sekä uskonnon että elämänkatsomustiedon opetussuunnitelmien tavoitteiden saavuttamista vahvistamalla kulttuurista osaamista ja kulttuuriperinnön arvostamista sekä auttamalla lapsia ja nuoria rakentamaan kulttuuri-identiteettiään.

Sivut on suunnattu erityisesti uskontoa ja elämänkatsomustietoa opettaville, mutta niistä löytyy hyödyllistä tietoa myös muille kasvatuksen ammattilaisille.