Kaikki materiaalit

Oppimateriaali yläkouluille romanien historiasta

Romanit.fi-sivustolla on tietoa romaneista ja romanikulttuurista sekä valmiita oppimateriaalikokonaisuuksia eri oppiaineisiin yläkoulussa.

Avaa materiaalin sivu

Romanit.fi-sivuston erityisesti yläkouluikäisille suunnattu materiaali tutustuttaa romanien historiaan, tapakulttuuriin, yhteiskunnalliseen asemaan ja nykypäivään. Tehtäviä voi käyttää opetussuunnitelman mukaisen opetuksen osana muun muassa historian, yhteiskuntaopin, elämänkatsomustiedon, uskonnon ja äidinkielen tunneilla itsenäisinä tuntikokonaisuuksina tai täydentämään muuta opetusta. Tehtävät on jaoteltu viiden teeman alle: Nuoret, Historia, Romanikulttuuri, Yhdenvertaisuus ja ennakkoluulot sekä Testaa tiedätkö -osio. Tehtävien lopussa on vinkkejä siihen, miten aiheen käsittelyä voi jatkaa ja syventää sekä täydentäviä tai vaihtoehtoisia materiaaleja.

Julkaisija: Oikeusministeriö / Yhdenvertaisuus etusijalle -hanke